05.05.2021

Organdonation på skoleskemaet

Unge har begrænset viden om organdonation, men de har stor interesse for emnet. Det viser en holdningsundersøgelse om organdonation (2016), som Sundhedstyresen har lavet. Derfor har Dansk Center for Organdonation søsat et projekt, der skal sætte organdonation på skoleskemaet.

Gymnasieelever

Siden juli 2019 har alle danskere, der er fyldt 15 år, haft mulighed for at registrere deres holdning til organdonation i Organdonorregistret. Indtil nu er det dog kun 3,5 procent af de unge mellem 15-19, der har gjort det.

Undersøgelser viser, at de primære årsager til at kun få unge har registreret sig i Organdonorregistret er:

  • Begrænset kendskab til muligheden for at registrere sin holdning
  • Unge har svært ved at forholde sig til egen død og herunder tage stilling til organdonation

 

Samtidig viser undersøgelser også, at unge er nysgerrige på emnet, og at de ønsker at modtage information om organdonation fra deres uddannelsessted. Derfor har Dansk Center for Organdonation søsat et projekt, der skal sætte organdonation på skoleskemaet på ungdomsuddannelserne.

 

Ungdomsuddannelser skal klæde de unge på til at tage stilling

Dansk Center for Organdonation har indgået et samarbejde med en række undervisere og lærebogsforfattere fra de gymnasiale uddannelser, der hver især skal skrive et kapitel til undervisningsmaterialet om organdonation. Fra deres fags perspektiv vil de vise, hvordan man kan arbejde med fagligt kernestof med organdonation som omdrejningspunkt. I alt 11 forskellige fag bliver repræsenteret i udgivelsen, bl.a. så forskellige fag som bioteknologi, dansk, matematik, religion og samfundsfag.

 

Da organdonation er et emne, som det også er oplagt at belyse tværfagligt i flerfaglige forløb og i større skriftlige opgaver, vil udgivelsen endvidere give forslag til, hvordan det kan gøres.

 

Undervisningsmaterialet bliver udgivet som en iBog, en digital bog, hvor der ud over den skrevne tekst også vil være grafikker, videoer og elevøvelser. Materialet bliver gratis for alle lærere og elever på de gymnasiale uddannelser og andre interesserede. 

Elever er begejstrede og idérige

Anders Ølsgaard, der er projektleder i Dansk Center for Organdonation, har haft de første pilotprojekter med undervisning om organdonation på en række gymnasier. Anders' erfaring er, at gymnasieeleverne finder emnet spændende og personligt vedkommende, og at de flittigt  debatterer de udfordringer, der er forbundet med både organdonation og det at tage stilling.

 

Flere gymnasielever har også haft til opgave at komme med idéer til, hvordan man kan informere om organdonation og få flere unge til at tage snakken med deres familier. Her er idérigdommen stor, og der er flere idéer, som Dansk Center for Organdonation vil lade sig inspirere af i arbejdet med at få (unge) danskere til at tage stilling til organdonation.

 

Undervisningsmaterialer er klar til brug 2022

iBogen om organdonation er efter planen klar til brug i starten af 2022. Anders Ølsgaard håber, at både elever og lærere vil tage godt imod materialet og kommer til at opleve det stærke engagement, som emnet ofte fremkalder i undervisningen.

 

De langsigtede mål er at flere unge får viden om organdonation, bliver i stand til at indgå i samfundets debatter om emnet og selv bliver i stand til at tage stilling.

 

Som et næste skridt vil Dansk Center for Organdonation udvikle undervisningsmateriale om organdonation til brug på erhvervsuddannelserne.