Registrér dig

Man skal være død

Organdonation kan kun finde sted på en intensivafdeling på hospitalet.

Ikke alle patienter vil efter deres død kunne donere organer. Det vil være patienter, som dør af store skader i hjernen, som er opstået fx på grund af en hjernebødning eller manglende ilt til hjernen. Derudover skal den døende patient være i respiratorbehandling.

Lægen undersøger muligheden for organdonation, når det står klart for det team af læger, som behandler patienten, at patienten ikke kan overleve.

For at organdonation kan komme på tale, skal organerne være sunde og raske, der skal være match på ventelisterne og der skal være samtykke til organdonation fra den afdøde selv eller den nærmeste familie.

Hvad siger loven om konstatering af død?
Flere får mulighed for at donere deres organer fra 2020

Organdonation efter hjernedød  

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der i Danmark omkring 150-200 tilfælde om året, hvor hjernen dør først. Det er derfor kun relativt få, der dør på en sådan måde, at organdonation bliver en mulighed.

Du kan ikke vågne op igen
Hjernedødsundersøgelsen
Må pårørende deltage i undersøgelsen?
Hvad siger loven om hjernedød?

Film: Konstatering af hjernedød på hospitalet 

Sundhedsstyrelsen står bag filmen om organdonation og hjernedød. Filmen skal ses med lyd. Filmens fakta er baseret på tal fra 2016.

Organdonation efter hjertedød

De helt præcise lægefaglige procedurer for organdonation efter hjertedød er ved at blive beskrevet af en arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen med eksperter i organdonation og transplantation. Når det arbejde er færdigt, vil du kunne finde mere information om organdonation efter hjertedød her på siden.