Registrér dig

Hvem har brug for en transplantation?

Mennesker, der lider af alvorligt organsvigt er afhængige af avancerede behandlinger som transplantation eller dialyse.

Organsvigt betyder, at organets funktion, helt eller delvist, er ophørt. Det er sygdomsforløb der udvikler sig i negativ retning, dag for dag. Og i sidste ende er transplantation den eneste udvej for at overleve. Det gælder for mennesker med hjerte-, lunge- og leversvigt.

For nyresyge er situationen anderledes. De kan leve mange år med dialyse, som renser deres blod for affaldsstoffer. Dialyse foregår oftest tre – fire timer, tre – fire – fem gange ugentligt og er forbundet med risiko for alvorlige komplikationer. Det påvirker livskvaliteten voldsomt. Men dialysen giver dem mulighed for at klare sig med organsvigt i længere tid end tilfældet er for personer med hjerte-, lunge- og leversvigt.

Se filmen om drengen Liam, som fik en fødselsdagsgave for livet:

På venteliste

Når man taler om at stå på venteliste til en organtransplantation, er der ikke tale om en egentlig liste, hvor den, der står nummer 1 får det næste organ, der er til rådighed, og hvor man kan “komme bag i køen” af forskellige årsager. Man kan blive for syg til at kunne transplanteres, og kan derfor blive taget af ventelisten midlertidigt. Listen er dynamisk, og hvem der får organet afhænger af, hvem lægen vurderer er det bedste match til organet, og hvor organet vil have størst chance for at give modtageren livet tilbage og en forøget livskvalitet.

Man kan komme på venteliste til en organtransplantation, hvis ens organ svigter i en sådan grad, at al anden behandling ikke er tilstrækkelig. Lægen beslutter, om transplantation er en realistisk behandlingsmulighed. Organsvigt kan udvikle sig så hurtigt, at lægen skønner, patienten kun har dage eller uger at leve i. Hvis det sker, kan patienten komme på en akutliste, hvor det nogle gange lader sig gøre at finde organer inden for få døgn i et samarbejde på tværs af de skandinaviske lande. De fleste med organsvigt kan dog leve måneder til år, hvor de venter. Mennesker med nyresvigt kan leve i mange år, fordi de kan få renset deres blod for affaldsstoffer ved hjælp af dialyse.

Kan man dø, mens man venter?
Kan man komme af ventelisten?

Livskvalitet og overlevelse

Organdonation giver alvorligt syge mennesker en ny chance i livet. De kan overleve og vender i større eller mindre grad tilbage til det liv, de havde, inden de blev syge. Børn og unge vender tilbage til skole og uddannelse og voksne kan ofte genoptage deres arbejde. 

Efter transplantationen fungerer organet igen, og den transplanterede får helt nye muligheder i livet. Immunforsvaret vil automatisk opfatte det nye organ som et fremmedlegeme. Derfor skal den transplanterede tage medicin, der regulerer, at immunforsvaret ikke bekæmper det nye organ.

Hvor længe lever man?