Mogens Vilien

Jeg har fået en ny nyre og et aktivt familieliv med mine børn og børnebørn.

Mogens Vilien

Når vi i tankerne vender tilbage til tiden for 25 år siden, hvor jeg fik konstateret fremadskridende nyresvigt, tænker min hustru altid på, hvordan hun forestillede sig et liv som eneforsørgende og med tiden enlig mor med to skolepiger og en beskeden økonomi. 

 

Mere end tyve år med en ny nyre

Sådan gik det ikke. Jeg kom efter gradvis forværring af nyrefunktionen på venteliste til transplantation. Efter et år på ventelisten blev det nødvendigt at forberede mig til permanent dialyse. I dialyse nåede jeg dog ikke at komme. I stedet blev jeg ringet op fra nyreafdelingen med besked om, at der var en nyre til mig. Transplantationen næste dag var vellykket, og nyren fungerer stadig efter mere end tyve år, om end på lidt nedsat kraft.

 

Jeg gik på pension som 74 årig efter 48 aktive år på arbejdsmarkedet, heraf halvdelen som nyretransplanteret. Jeg har stadig et rigt familieliv sammen med min hustru. Pigerne har fået gode uddannelser, jobs og deres egne familieliv, og de har beriget mig med fem dejlige børnebørn.

På det fjerde år af min pensionisttilværelse er jeg forsknings-aktiv speciallæge ved min medicinske afdeling hvor jeg tidligere har arbejdet som speciallæge i mave-tarmsygdomme . Som 78 årig kan jeg stadig nyde et aktivt liv, selv om mine knæproteser knager lidt, og jeg har gennemgået en mindre operation på kranspulsårerne. Ellers har årene som transplanteret ikke været belastet af min helbredstilstand.

 

Taknemmelighed

Jeg nærer en stor taknemlighed over for det samfund, som har muliggjort mit fortsatte gode liv. Og jeg har stor respekt for de, som mistede deres kære, men gjorde mit fortsatte liv muligt.

Ud over at formidle min egen historie kan jeg også fortælle om organtransplantation i et historisk og etisk perspektiv.

Kontakt

Mogens holder gerne foredrag om sine erfaringer som transplanteret på skoler, i foreninger eller for sundhedsprofessionelle, ligesom han kan hjælpe til med opgaveskrivning om organdonation. 


Navn: Mogens Vilien

E-mail: m.vilien@dadlnet.dk
Bopæl: 1402 København

Kunne du tænke dig at blive frivillig?

Hvis du har en personlig historie om organdonation eller -transplantation, som du gerne vil dele med andre, så kontakt os, og hør mere om muligheden for at blive frivillig.

fire unge sidder omkring en computer, griner