1.400 ekstra år 

Flere hundrede organtransplanterede har vist deres +år. Det blev i alt til flere end 1.400 år, som de har fået ekstra, fordi en anden har doneret sine organer. 

 

 

Tusind, tusind tak til alle for den flotte indsats – det gør en forskel!

Se de afholdte arrangementer 2022

Hvorfor afholder vi Organdonationsdag? 

Organdonationsdag er den dag, hvor vi i Danmark sætter fokus på organdonation. 

Personer og organisationer skaber gennem lokale arrangementer dialog og debat om emnet. Samtidig anerkender vi alle, som har organdonation tæt på i deres personlige liv eller arbejde.

Sundhedspersonale

Vi har udarbejdet materialer
til læger og sygeplejesker, så
landets hospitaler også kan
sætte fokus på organdonation.

Tilbageblik på Organdonationsdag 2021

"På Organdonationsdagen 2021 havde hospitalspersonale og en lang række patientforeninger og frivillige igen mulighed for at møde danskerne i hospitalernes forhaller, til sportsarrangementer, til foredrag og på gaden. Kort sagt var der over alt i landet mulighed for at 'tage snakken' om organdonation."
Centerleder i Dansk Center for Organdonation, Helle Haubro Andersen. 

Billede af Helle Haubro Andersen, Centerleder i Dansk Center for Organdonation

Fakta

 

  • Danmark afholder Organdonationsdag den anden lørdag i oktober hvert år. Her anerkender vi private og sundhedsprofessionelle, som har, eller har haft, organdonation tæt inde på livet. 
  • Organdonationsdagen er et led i Den Nationale Handlingsplan for Organdonation, og Dansk Center for Organdonation står bag.
  • Dagen er koblet op på den europæiske Organdonationsdag (EODD), der har fundet sted siden 1996 på tværs af Europa. Forskellige europæiske storbyer skiftes til at have værtsskab for dagen. Grundet COVID-situationen er der i 2021 ikke et fysisk værtsskab.