Organdonationsdag er den dag vi i Danmark sætter fokus på organdonation. 

Personer og organisationer skaber gennem lokale arrangementer dialog og debat om emnet. Samtidig anerkender vi alle, som har organdonation tæt på i deres personlige liv eller arbejde.

Stemningsbilleder fra Organdonationsdagen 2021

Alle kan være med

Hent og bestil gratis materiale til dit arrangement

Få ideer til dit arrangement i idekataloget

Tilmeld dit arrangement og sæt fokus på organdonation

Sundhedspersonale

Vi laver materialer til
læger og sygeplejesker, så
landets hospitaler også kan
sætte fokus på organdonation.

Organdonationsdag 2021 – tilbage til dialogen face to face

"På Organdonationsdagen 2021 havde hospitalspersonale og en lang række patientforeninger og frivillige igen mulighed for at møde danskerne i hospitalernes forhaller, til sportsarrangementer, til foredrag og på gaden. Kort sagt var der over alt i landet mulighed for at 'tage snakken' om organdonation."
Centerleder i Dansk Center for Organdonation, Helle Haubro Andersen. 

Billede af kvinde

Fakta

 

  • Danmark afholder Organdonationsdag hvert år den anden lørdag i oktober. Her anerkender
    vi private og sundhedsprofessionelle, som har, eller har haft, organdonation tæt inde på livet. 
  • Organdonationsdagen er et led i Den Nationale Handlingsplan for Organdonation, og Dansk Center for Organdonation står bag.
  • Dagen er koblet op på den europæiske Organdonationsdag (EODD), der har fundet sted siden 1996 på tværs af Europa. Forskellige europæiske storbyer skiftes til at have værtsskab for dagen. Grundet COVID-situationen er der i 2021 ikke et fysisk værtsskab.