Undervis dine kolleger på Intensiv

Du kan sætte fokus på organdonation ved at undervise dine kolleger på Intensiv til et personalemøde, på en morgenkonference, eller en temaeftermiddag. Dansk Center for Organdonation har udarbejdet en række undervisningsmaterialer, så det er nemt for dig at gå til opgaven.

Undervisningsmaterialet er inddelt i tre temaer:

  1. Donordetektion
  2. Konstatering af hjernedød
  3. Donorpleje og behandling 


Til hvert tema er der er PowerPoint præsentation, der kan bruges til at undervise dine kollegaer eller sendes rundt i afdelingen til selvstudie. Ved brug af materialet til f.eks. morgenkonferencer eller tavlemøder af kortere varighed, kan materialet/antallet af slides reduceres.

1. Donordetektion

Undervisningsmaterialet består af tre dele. Du vælger selv, om du vil bruge alle tre dele i din undervisning. Materialet består af:
 

 

Opgavesvar

Vil du se svarene på spørgsmålene i casen og til de 9 spørgsmål, kan du hente dem nedenfor. Svarene beror på 'best practice'.

 

 

2. Konstatering af hjernedød

Undervisningsmaterialet består af to dele. Du vælger selv, om du vil bruge begge dele i din undervisning. Materialet består af:

 

 

Opgavesvar

Vil du se svarene på spørgsmålene de 13 spørgsmål, kan du hente dem nedenfor. Svarene beror på 'best practice'.

 

3. Donorpleje og behandling 

Materialet består af en PowerPoint med 26 slides. Du bestemmer selv, om du vil bruge alle slides eller tilpasse den din undervisning. 

  • PowerPoint præsentation med 26 slides. Der er indsat noter, som er tænkt som en hjælp til videreformidling, eller som kan læses ved selvstudie.

    Præsentationen gennemgår overordnet ændringer af den potentielle donors fysiologi og dernæst overordnede behandlingsmål. For uddybende beskrivelse af ændret fysiologi i forbindelse med hjernedød og behandling heraf, se Rekommandation Donorpleje på Intensiv afdeling under punkt 6 i National Guideline.