Test din holdning

Er du grundlæggende for organdonation? Vil du donere alle dine organer? Test din holdning til organdonation og få samtidig svaret på, hvad andre danskere har svaret.

* Se kilder og data nederst på siden. 

Sådan tager du stilling

I Danmark kan du tage stilling til organdonation på tre lige juridiske gyldige måder
Organdonorregisteret:

Organdonorregisteret:

Login med dit NemID på sundhed.dk eller udfyld og indsend en donorfolder

Donorkort:

Donorkort:

På donorkort, som du selv skal bære på dig

Mundligt:

Mundligt:

Mundligt til dine pårørende.

Fortæl din familie om din holdning, så de kan følge dine ønsker.

Data og kilder

Kilder

 

Svarmuligheder er lagt sammen 

Respondenterne i undersøgelserne, der henvises til i testen, har haft fem svarmuligheder (fx helt uenig, uenig, hverken enig/uenig, enig, helt enig, ved ikke). I testen ovenfor har vi for formidlingens skyld omformuleret svarmulighederne sådan, at:

  • 'helt uenig/uenig' svarer til "nej"
  • 'hverken enig/uenig' og 'ved ikke' svarer til "ved ikke"
  • 'enig/helt enig' svarer til "ja".

Du kan se de differentierede svarmuligheder i linket til undersøgelserne. Linkene er under de enkelte spørgsmål.

 

Decimaler udeladt 
I forhold til testresultaterne fra tidligere undersøgelser har vi i testen kun formidlet hele tal. Dvs. decimaler er rundet op og ned. Ønsker du det eksakte resultat findes det i linket til undersøgelserne. Linkene er under de enkelte spørgsmål.