Danskerne har taget stilling

To ud af tre danskere har taget aktivt stilling og tilkendegivet deres holdning til organdonation. Det viser Sundhedsstyrelsens undersøgelse af danskernes viden, holdning og adfærd i forhold til organdonation (2015).

 

Klik og download figuren som billede

Tre måder at tage stilling på

Der er tre måder at tage stilling til organdonation på, som alle er lige gyldige.  Man kan registrere sit valg online i Organdonorregistret, udfylde et donorkort eller fortælle sit valg til familien. Det har to ud af tre danskere gjort.

 

Klik og download figuren som billede 

Antal registrerede

Oversigten viser det samlede antal af unikke registrerede personer i Organdonorregistret pr. 30. september 2019.

De 1.118.281 personer, der har registreret sig i Organdonorregistret, svarer til, at 23 % af danskerne over 15 år har valgt at registrere deres holdning i Organdonorregistret.

I alt har to ud af tre danskere aktivt taget stilling og tilkendegivet deres valg ved enten at registrere sig i Organdonorregistret, udfylde et donorkort eller ved at fortælle sit valg til familien.

Klik og download tallene i tabel
Klik og download figuren som billede

Typer af registrering

Figuren viser de registrerede fordelt på typer af registrering. Før musen over figurerne for at se antallet af registrerede.

I Organdonorregistret kan man registrere sig med enten fuld tilladelse, forbud, ved ikke, tilladelse med pårørendes accept eller begrænset tilladelse til kun at udtage visse organer.

Klik og download tallene i tabel
Klik og download figuren som billede

Begrænset tilladelse

Når man registrerer sig i Organdonorregistret, har man mulighed for at give begrænset tilladelse til organdonation og vælge de organer, som man ønsker at donere. 158.032 personer ud af de i alt 1.118.281 registrerede i Organdonorregistret har givet begrænset tilladelse. Når man begrænser sin tilladelse, er det oftest hud og hornhinder, man fravælger. 

Figuren viser, hvor mange der har givet tilladelse til de enkelte organer og hvor mange, der har valgt ikke at give tilladelse til de enkelte organer. Hold musen over de enkelte figurer for at se antallene. Opgørelsen omfatter den seneste registrering i Organdonorregistret pr. 30. september 2019.

Klik og download tallene i tabel
Klik og download figuren som billede

 

Alder

Figuren viser de registrerede fordelt på seks aldersgrupper. Alderensfordelingen er opgjort på baggrund af de registreredes alder d. 30. september 2019. Fra 1. juli 2019 blev det også muligt for unge i alderen 15-17 årige at tage stilling til organdonation.

Før musen over figurerne for at se antallet af registrerede.

Klik og download tallene i tabel
Klik og download figuren som billede 

Mænd og kvinder

Figuren viser de registrerede fordelt på køn. Før musen over figuren for at se antallet af registrerede.

Klik og download tallene i tabel
Klik og download figuren som billede 

Alder og køn

Figuren viser det samlede antal registrerede i Organdonorregistret fordelt på køn og alder. Her kan du fx se, at 5 % af de registrerede i Organdonorregistret er mænd i alderen 18-29 år.

Før musen over figuren for at se antallet af registrerede.

Klik og download tallene i tabel
Klik og download figuren som billede

Regioner

Figuren viser antallet af registrerede i Organdonorregistret fordelt på bopælsregion per 30. september 2019. Procenterne er udregnet i forhold til regionernes befolkningstal per 3. kvartal 2019 via Danmarks Statistik. 32.795 af de i alt 1.118.281 registrerede i Organdonorregistret er ikke tilknyttet en region, fordi de er bosat uden for Danmark, og fremgår derfor ikke af figuren.

Før musen over figuren for at se antallet af registrerede.

Klik og download tallene i tabel
Klik og download figuren som billede 

OBS! Når du læser tallene, skal du vide

  • Dansk Center for Organdonation bearbejder og offentliggør kvartalstal fra Organdonorregistret på vegne af Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen.
  • Tallene viser data som er registreret i Organdonorregistret pr. 30. september 2019.
  • Donorregistret er et dynamisk register, som viser status pr. udtræksdato. Tallene kan derfor afvige fra tidligere offentliggjorte tal.
  • Data inkluderer kun de nulevende, som er registrerede i Organdonorregistret. Data viser derfor ikke hvor mange danskere, der i alt har registreret sig Organdonorregistret siden det blev indført i 1990.