Danskerne har taget stilling

Langt de fleste danskere har taget stilling til organdonation på en af de tre gyldige måder viser en  holdningsundersøgelse af Dansk Center for Organdonation foretaget af YouGov (2018).

 

Klik og download figuren som billede

Tag stilling på tre måder:

 

Klik og download figuren som billede 

1 ud af 3 har ikke taget stilling

Tvivl er den største årsag til, man ikke har taget stilling. Læs Dansk Center for Organdonations undersøgelse af danskernes tvivl (2019). Den næststørste årsag er, at man ikke lige har fået det gjort.

Antal registrerede

Oversigten viser det samlede antal af unikke registrerede personer i Organdonorregistret per 1. juli 2020.

Klik og download tallene i tabel
Klik og download figuren som billede 

Typer af registrering

Figuren viser de registrerede fordelt på typer af registrering.

Klik og download tallene i tabel
Klik og download figuren som billede

Begrænset tilladelse

Figuren viser, hvilke organer og væv personer registreret med begrænset tilladelse har valgt til og fra. 171.019 personer har i alt valgt begrænset tilladelse.

Klik og download tallene i tabel
Klik og download figuren som billede

Forskning og organdonation

Figuren viser de personer, som har givet tilladelse til forskning i forbindelse med organdonation. Den 1. juli 2019 blev det muligt at give tilladelse til, at der i forbindelse med organdonationen må laves undersøgelser, som skal bidrage til forskning og forbedre transplantationsresultater.

 

Klik og download tallene i tabel
Klik og download figuren som billede

Alder

Figuren viser de registrerede fordelt på syv aldersgrupper. Alderensfordelingen er opgjort på baggrund af de registreredes alder den 1. juli 2020. Fra 1. juli 2019 har unge i alderen 15 til 17 år kunne registrere sig i Organdonorregistret.

Klik og download tallene i tabel
Klik og download figuren som billede 

Mænd og kvinder

Figuren viser de registrerede fordelt på køn.

Klik og download tallene i tabel
Klik og download figuren som billede 

Alder og køn

Figuren viser det samlede antal registrerede i Organdonorregistret fordelt på køn og alder. Her kan du fx se, at 5 % af de registrerede i Organdonorregistret er mænd i alderen 18-29 år.

Klik og download tallene i tabel
Klik og download figuren som billede

Regioner

Figuren viser antallet af registrerede i Organdonorregistret fordelt på bopælsregion per 1. juli 2020. Procenterne er udregnet i forhold til regionernes befolkningstal per 2. kvartal 2020 fra Danmarks Statistik.

34.808 registrerede i Organdonorregistret er ikke tilknyttet en region, fordi de er bosat uden for Danmark, og fremgår derfor ikke af figuren.

Klik og download tallene i tabel
Klik og download figuren som billede 

OBS! Når du læser tallene, skal du vide…

  • Dansk Center for Organdonation bearbejder og offentliggør kvartalstal fra Organdonorregistret på vegne af Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen.
  • Tallene viser data, som er registreret i Organdonorregistret pr. 1. juli 2020.
  • Organdonorregistret er et dynamisk register, som viser status pr. udtræksdato. Tallene kan derfor afvige fra tidligere offentliggjorte tal.
  • Data inkluderer kun de nulevende, som er registrerede i Organdonorregistret. Afdøde sorteres fra løbende. Data viser derfor ikke, hvor mange danskere der i alt har registreret sig i Organdonorregistret, siden det blev indført i 1990.

Kilder