Antal registrerede

Grafen viser det samlede antal af unikke registrerede personer i Donorregistret pr. 31. december 2018.

Klik og download tallene i tabel

Klik og download figuren som billede

Typer af registrering

Figuren viser de registrerede fordelt på typer af registrering. Før musen over figurerne for at se antallet af registrerede.

I Donorregistret kan man registrere sig med enten fuld tilladelse, forbud, ved ikke, tilladelse med pårørendes accept eller begrænset tilladelse til kun at udtage visse organer.

Klik og download tallene i tabel

Klik og download figuren som billede

Begrænset tilladelse

Når man registrerer sig i Donorregistret, har man mulighed for at give begrænset tilladelse til organdonation og vælge de organer, som man ønsker at donere. 150.388 personer af ud af de i alt 854.865 registrerede har givet begrænset tilladelse. Når man begrænser sin tilladelse, er det oftest hud og hornhinder, man fravælger.

Figuren viser, hvor mange der har givet tilladelse til de enkelte organer og hvor mange, der har valgt ikke at give tilladelse til de enkelte organer. Hold musen over de enkelte figurer for at se antallene.

Klik og download tallene i tabel

Klik og download figuren som billede

Alder

Figuren viser de registrerede fordelt på seks aldersgrupper. Alderensfordelingen er opgjort på baggrund af de registreredes alder d. 31. december 2018. Før musen over figurerne for at se antallet af registrerede.

Klik og download tallene i tabel

Klik og download figuren som billede

Mænd og kvinder

Figuren viser de registrerede fordelt på køn. Før musen over figuren for at se antallet af registrerede.

Klik og download tallene i tabel

Klik og download figuren som billede

Alder og køn

Figuren viser det samlede antal registrerede i Donorregistret fordelt på køn og alder. Her kan du fx se, at 5 % af de registrerede er mænd i alderen 18-29 år.

Før musen over figuren for at se antallet af registrerede.

Klik og download tallene i tabel

Klik og download figuren som billede

Tre måder at tage stilling på

 

Klik og download figuren som billede

OBS! Når du læser tallene, skal du vide

  • Dansk Center for Organdonation bearbejder og offentliggør kvartalstal fra Donorregistret på vegne af Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen.
  • Tallene viser data som er registreret i Donorregistret pr. 31. december 2018.
  • Donorregistret er et dynamisk register, som viser status pr. udtræksdato. Tallene kan derfor afvige fra tidligere offentliggjorte tal.
  • Data inkluderer kun de nulevende, som er registrerede i Donorregistret. Data viser derfor ikke hvor mange danskere, der i alt har registreret sig Donorregistret siden det blev indført i 1990.

Datakilde