Registrér dig

Antal organdonorer (afdøde)

  • I 2019 var der i Danmark 102 afdøde organdonorer: Der var givet samtykke til organdonation, donor var vurderet egnet, og donoroperationen blev påbegyndt.

Alder på organdonorer (afdøde)

  • 92 år var den ældste organdonor i 2019.
  • Halvdelen af donorerne var over 60 år i 2019.
  • 25% af donorerne var over 70 år i 2019. Til sammenligning var kun 7,5% af donorerne over 70 år i 2014.

Organdonorernes køn

Antal levende organdonorer (nyrer)

  • 87 levende personer donerede i 2019 en nyrer.
  • Det er muligt at donere sin ene nyre, mens man lever.

Kilder

  • Scandiatransplant, tallene er offentliggjort primo januar 2020. Danmark deltager i et internationalt samarbejde om organdonation med de andre nordiske lande gennem Scandiatransplant. Det betyder, at organer fra en dansk donor kan sendes til et af de andre nordiske lande, og omvendt, hvis en patient har et særligt akut behov eller hvis der er organer, som ikke har en umiddelbar modtager i samme land. Scandiatransplant har fra og med 2016 defineret en “actual donor” som: En donor, hvor donoroperation er påbegyndt eller mindst ét organ er udtaget til transplantation.
  • Transplantationscentrene på Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital og Odense Universitetshospital, tallene er indhentet primo januar 2020.