Registrér dig

Antal afdøde organdonorer

Om tallene

  • I 2018 var der i Danmark 100 afdøde donorer, hvor der var givet samtykke til donation, donor var vurderet egnet, og donoroperationen blev påbegyndt. Scandiatransplant har fra og med 2016 defineret en “actual donor” som: En donor, hvor donoroperation er påbegyndt eller mindst ét organ er udtaget til transplantation.
  • Der blev i 2018 i gennemsnit transplanteret 3,4 organer pr. donor.
  • Danmark deltager i et internationalt samarbejde om organdonation med de andre nordiske lande gennem Scandiatransplant. Det betyder, at organer fra en dansk donor kan sendes til et af de andre nordiske lande, og omvendt, hvis en patient har et særligt akut behov eller hvis der er organer, som ikke har en umiddelbar modtager i samme land.

Alder på donorer

Tabellen viser andelen af donorer i de forskellige aldersgrupper.

Om tallene

  • I 2018 var den ældste donor 85 år.
  • 25 % af donorerne i 2018 var over 70 år.

Kilder

  • Scandiatransplant, tallene er offentliggjort primo januar 2019.
  • Transplantationscentrene på Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital og Odense Univeristetshospital, tallene er indhentet primo januar 2019.