Antal registrerede

Grafen viser det samlede antal af unikke registrerede personer i Organdonorregistret pr. 31. marts 2019.

Klik og download tallene i tabel
Klik og download figuren som billede

Typer af registrering

Figuren viser de registrerede fordelt på typer af registrering. Før musen over figurerne for at se antallet af registrerede.

I Organdonorregistret kan man registrere sig med enten fuld tilladelse, forbud, ved ikke, tilladelse med pårørendes accept eller begrænset tilladelse til kun at udtage visse organer.

Klik og download tallene i tabel
Klik og download figuren som billede

Begrænset tilladelse

Når man registrerer sig i Organdonorregistret, har man mulighed for at give begrænset tilladelse til organdonation og vælge de organer, som man ønsker at donere. 152.853 personer ud af de i alt 1.094.791 registrerede i Organdonorregistret har givet begrænset tilladelse. Når man begrænser sin tilladelse, er det oftest hud og hornhinder, man fravælger. 

Figuren viser, hvor mange der har givet tilladelse til de enkelte organer og hvor mange, der har valgt ikke at give tilladelse til de enkelte organer. Hold musen over de enkelte figurer for at se antallene. Opgørelsen omfatter den seneste registrering i Organdonorregistret pr. 31. marts 2019.

Klik og download tallene i tabel
Klik og download figuren som billede

 

Alder

Figuren viser de registrerede fordelt på seks aldersgrupper. Alderensfordelingen er opgjort på baggrund af de registreredes alder d. 31. marts 2019. Før musen over figurerne for at se antallet af registrerede.

Klik og download tallene i tabel
Klik og download figuren som billede 

Mænd og kvinder

Figuren viser de registrerede fordelt på køn. Før musen over figuren for at se antallet af registrerede.

Klik og download tallene i tabel

Klik og download figuren som billede 

Alder og køn

Figuren viser det samlede antal registrerede i Donorregistret fordelt på køn og alder. Her kan du fx se, at 5 % af de registrerede i Organdonorregistret er mænd i alderen 18-29 år.

Før musen over figuren for at se antallet af registrerede.

Klik og download tallene i tabel

Klik og download figuren som billede

 

Regioner

Figuren viser antallet af registrerede i Organdonorregistret fordelt på bopælsregion per 31. marts 2019. Procenterne er udregnet i forhold til regionernes befolkningstal per 1. kvartal 2019 via Danmarks Statistik. 28.996 af de i alt 1.094.791 registrerede i Organdonorregistret er ikke tilknyttet en region, fordi de er bosat uden for Danmark, og fremgår derfor ikke af figuren.

Før musen over figuren for at se antallet af registrerede.

Klik og download tallene i tabel

Klik og download figuren som billede 

 

Tre måder at tage stilling på

 

Klik og download figuren som billede 

 

OBS! Når du læser tallene, skal du vide

  • Dansk Center for Organdonation bearbejder og offentliggør kvartalstal fra Donorregistret på vegne af Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen.
  • Tallene viser data som er registreret i Donorregistret pr. 31. marts 2019.
  • Donorregistret er et dynamisk register, som viser status pr. udtræksdato. Tallene kan derfor afvige fra tidligere offentliggjorte tal.
  • Data inkluderer kun de nulevende, som er registrerede i Donorregistret. Data viser derfor ikke hvor mange danskere, der i alt har registreret sig Donorregistret siden det blev indført i 1990.

Datakilde