Danskernes stillingtagen

Der er tre gyldige måder at tage stilling til organdonation på i Danmark. Her på siden finder du information om, hvor mange danskere der har taget stilling til organdonation.
To ud af tre har taget stilling

Langt de fleste danskere har taget stilling til organdonation ved enten af registrere sig i Organdonorregistret, udfylde et donorkort eller ved at fortælle sit ønske til familien. Det viser flere holdningsundersøgelser.

 

2 ud af 3 danskere har taget stilling til organdonation

 

Tre måder at tage stilling på

I Danmark kan man tage stilling til organdonation på tre lige juridisk gyldige måder. Vi anbefaler, at du registrerer din holdning i Organdonorregistret og samtidig fortæller din familie om dine ønsker eller overvejelser. 

 

I Donorregistret via sundhed.dk, på et donorkort eller mundtligt til dine pårørende

 

En ud af tre har ikke taget stilling

Tvivl er den største årsag til, man ikke har taget stilling. Den næststørste årsag er, at man ikke lige har fået det gjort. Læs Dansk Center for Organdonations undersøgelse af danskernes tvivl (2019).

 

1 ud af 3 danskere har ikke taget stilling til organdonation

 

Organdonorregistret

 

- Nedenfor ser du tal og statistik for de danskere, som har registreret sig online i Organdonorregistret via sundhed.dk

Antal registrerede

Oversigten viser det samlede antal af unikke registrerede personer i Organdonorregistret per 1. juli 2020.

Typer af registrering

Figuren viser de registrerede fordelt på typer af registrering. Før musen over figuren for at se antallet af registrerede. 

Begrænset tilladelse

Figuren viser, hvilke organer og væv personer registreret med begrænset tilladelse har valgt til og fra. 171.019 personer har i alt valgt begrænset tilladelse. Før musen over figuren for at se antallet af registrerede. 

 

Forskning og organdonation

Figuren viser de personer, som har givet tilladelse til forskning i forbindelse med organdonation. Den 1. juli 2019 blev det muligt at give tilladelse til, at der i forbindelse med organdonationen må laves undersøgelser, som skal bidrage til forskning og forbedre transplantationsresultater. Læs mere om tilladelse til forskning i forbindelse med organdonation.

 

Før musen over figuren for at se antallet af registrerede. 

Alder

Figuren viser de registrerede fordelt på syv aldersgrupper. Alderensfordelingen er opgjort på baggrund af de registreredes alder den 1. juli 2020. Fra 1. juli 2019 har unge i alderen 15 til 17 år kunne registrere sig i Organdonorregistret. Før musen over figuren for at se antallet af registrerede.

Mænd og kvinder

Figuren viser de registrerede fordelt på køn. Før musen over figuren for at se antallet af registrerede.

Alder og køn

Figuren viser det samlede antal registrerede i Organdonorregistret fordelt på køn og alder. Her kan du fx se, at 5 % af de registrerede i Organdonorregistret er mænd i alderen 18-29 år. Før musen over figuren for at se antallet af registrerede.

Regioner

Figuren viser antallet af registrerede i Organdonorregistret fordelt på bopælsregion per 1. juli 2020. Procenterne er udregnet i forhold til regionernes befolkningstal per 2. kvartal 2020 fra Danmarks Statistik.

 

34.808 registrerede i Organdonorregistret er ikke tilknyttet en region, fordi de er bosat uden for Danmark, og fremgår derfor ikke af figuren. Før musen over figuren for at se antallet af registrerede.

OBS! Når du læser tallene, skal du vide...

 

  • Dansk Center for Organdonation bearbejder og offentliggør kvartalstal fra Organdonorregistret på vegne af Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen. De aktuelle tal viser data, som er registreret i Organdonorregistret pr. 1. juli 2020.
  • Organdonorregistret er et dynamisk register, som viser status pr. udtræksdato. Tallene kan derfor afvige fra tidligere offentliggjorte tal.
  • Data inkluderer kun de nulevende, som er registrerede i Organdonorregistret. Afdøde sorteres fra løbende. Data viser derfor ikke, hvor mange danskere der i alt har registreret sig i Organdonorregistret, siden det blev indført i 1990.

Kilder

 

 

Sådan tager du stilling
I Danmark kan du tage stilling til organdonation på tre lige juridisk gyldige måder.
Organdonorregistret:

Organdonorregistret:

Login på sundhed.dk med dit NemId og eller udfyld og indsend blanketten i en donorfolder.

Donorkort:

Donorkort:

På donorkort, som du skal bære på dig

Mundligt:

Mundligt:

Mundligt til dine pårørende.

Fortæl din familie, hvad du ønsker, så de kan følge dine ønsker.