Organdonorer

Find information om de danskere, der har doneret organer. Klik på figurerne for at se antallet.
Antal organdonorer (afdøde)

  • I 2019 var der i Danmark 102 afdøde organdonorer: Der var givet samtykke til organdonation, donor var vurderet egnet, og donoroperationen blev påbegyndt.
Organdonorernes alder (afdøde)

  • 92 år var den ældste organdonor i 2019.
  • Halvdelen af donorerne var over 60 år i 2019.
  • 25% af donorerne var over 70 år i 2019. Til sammenligning var kun 7,5% af donorerne over 70 år i 2014.
Organdonorernes køn (afdøde)

Antal levende donorer

  • Det er muligt at donere sin ene nyre, imens man er i live.
  • 87 personer donerede i 2019 en nyre, imens de var i live. 

Kilder

 

  • Scandiatransplant, primo januar 2020. Danmark deltager i et internationalt samarbejde om organdonation med de andre nordiske lande gennem Scandiatransplant. Det betyder, at organer fra en dansk donor kan sendes til et af de andre nordiske lande, og omvendt, hvis en patient har et særligt akut behov. Eller hvis der er organer, som ikke har en umiddelbar modtager i samme land. Scandiatransplant har fra og med 2016 defineret en “actual donor” som: En donor, hvor donoroperation er påbegyndt eller mindst ét organ er udtaget til transplantation.
  • Transplantationscentrene på Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital og Odense Universitetshospital, tallene er indhentet primo januar 2020.

 

Viden om organdonation

Få information om, hvordan organdonation foregår i Danmark.

Viden om organdonation