Personlige historier fra hverdagen

Hvordan er det at få et nyt organ? At være på venteliste? At tage stilling til organdonation på pårørendes vegne? Eller arbejde med de pårørende midt i krisen? Læs de personlige historier her:

På venteliste
Pårørende
Transplanteret
Donor
Personale