Registrér dig

Antal afdøde organdonorer

Om tallene

 • Antallet af organdonorer er steget over en periode på 10 år.
 • Grafen viser det antal donorer, hvorfra mindst ét organ er transplanteret (utilized donor).
 • Der blev i 2016 i gennemsnit anvendt 3,5 organer per donor.
 • Danmark deltager i et internationalt samarbejde om organdonation med de andre nordiske lande gennem Scandiatransplant. Det betyder, at organer fra en dansk donor kan sendes til et af de andre nordiske lande, og omvendt, hvis en patient har et særligt akut behov eller hvis der er organer, som ikke har en umiddelbar modtager i samme land.

Transplanterede i Danmark

Se tallene for det enkelte organ: Tryk her på oversigten over de enkelte organer, for at se tallene for det enkelte organ.

Mere fakta

 • 109 af de i alt 263 nyretransplantationer, der blev foretaget i 2016, var med nyrer fra en levende donor.
 • I 2015 begyndte vi i Danmark også at transplantere nyre-bugspytkirtel. En transplantation, der hjælper meget nyresyge med sukkersyge tilbage til et liv uden dialyse og insulin.
 • En lever fra en voksen kan lever-kirurgen dele i to, hvor den mindste del ofte går til et barn, mens den anden del kan gå til en voksen.

Døde på venteliste

Se tallene for det enkelte organ: Tryk her på oversigten over de enkelte organer, for at se tallene for det enkelte organ.

Om tallene

 • Hvert år dør patienter på ventelisten til et nyt organ.
 • I 2016 døde 29 før de fik et nyt organ.

På venteliste

Se tallene for det enkelte organ: Tryk her på oversigten over de enkelte organer, for at se tallene for det enkelte organ.

Om tallene

 • Grafen viser antallet af personer, som stod aktivt på venteliste ved årets udgang.

Alder på donorer i 2016

Om tallene

 • I 2016 var den ældste donor 86 år. To nyrer fra den 86-årige blev anvendt til transplantation
 • 43% af donorerne var over 60 år
 • 22% af donorerne var over 70 år
 • Grafen viser alderen på 91 donorer i 2016. To af disse organdonorer fik udtaget organer, men her viste det sig senere, at organerne ikke at kunne anvendes til transplantation. Derfor var der samlet 89 donorer, hvorfra mindst ét organ blev transplanteret.
 • I 2015 var den ældste donor 79 år, og både lever og nyrer fra den 79-årige blev anvendt til transplantation

Tilmeldte i Donorregistret

Om tallene

 • Grafen viser en støt stigning i antallet af registrerede danskere i Donorregistret.
 • Grafen viser antallet af tilmeldinger ved årets udgang
 • 21% af danskerne var registreret i Donorregistret ved udgangen af 2016.
 • Grundet ændringer i den måde, vi trækker tal fra registret, er der nogle forbehold, som vi uddyber her:
  • Tallene fra 2006-2015 inkluderer alle personer (også personer, der senere er døde) fordelt på det år, hvor deres tilkendegivelse er registreret.
  • Tallene fra 2016 og frem dækker kun over nulevende personer, som er registreret i Donorregistret.

Mere fakta

 • 80% af de registrerede har givet fuld tilladelse til organdonation
 • 13% af de registrerede har givet begrænset tilladelse til nogle organer
 • 6% af de registrerede har givet forbud mod organdonation
 • 1% af de registrerede har tilkendegivet ‘ved ikke‘ i forhold til organdonation
 • 24% af de, der gerne vil være organdonorer, har givet tilladelse under forudsætning af, at deres pårørende også accepterer deres beslutning.

3 måder at tage stilling på

Kilder: Scandiatransplant, Transplantationscentrene Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital, Rigshospitalet, Donorregistret