Registrér dig

Antal afdøde organdonorer

Om tallene

 • Antallet af organdonorer er steget over en periode på 10 år.
 • Grafen viser det antal donorer, hvorfra mindst ét organ er transplanteret (utilized donor).
 • Der blev i 2016 i gennemsnit anvendt 3,5 organer per donor.
 • Danmark deltager i et internationalt samarbejde om organdonation med de andre nordiske lande gennem Scandiatransplant. Det betyder, at organer fra en dansk donor kan sendes til et af de andre nordiske lande, og omvendt, hvis en patient har et særligt akut behov eller hvis der er organer, som ikke har en umiddelbar modtager i samme land.

Transplanterede i Danmark

Se tallene for det enkelte organ ved at holde musen over tabellen.

 

Mere fakta

 • 109 af de i alt 263 nyretransplantationer, der blev foretaget i 2016, var med nyrer fra en levende donor.
 • I 2015 begyndte vi i Danmark også at transplantere nyre-bugspytkirtel. En transplantation, der hjælper meget nyresyge med sukkersyge tilbage til et liv uden dialyse og insulin.
 • En lever fra en voksen kan lever-kirurgen dele i to, hvor den mindste del ofte går til et barn, mens den anden del kan gå til en voksen.

Døde på venteliste

Se tallene for det enkelte organ ved at holde musen over tabellen.

 

Om tallene

 • Hvert år dør patienter på ventelisten til et nyt organ.
 • I 2016 døde 29 før de fik et nyt organ.

På venteliste

Se tallene for det enkelte organ ved at holde musen over tabellen.

Om tallene

 • Grafen viser antallet af personer, som stod aktivt på venteliste ved årets udgang.

Alder på donorer i 2016

Tabellen viser antal personer i de forskellige aldersgrupper.

Om tallene

 • I 2016 var den ældste donor 86 år. To nyrer fra den 86-årige blev anvendt til transplantation
 • 43% af donorerne var over 60 år
 • 22% af donorerne var over 70 år
 • Grafen viser alderen på 91 donorer i 2016. To af disse organdonorer fik udtaget organer, men her viste det sig senere, at organerne ikke at kunne anvendes til transplantation. Derfor var der samlet 89 donorer, hvorfra mindst ét organ blev transplanteret.
 • I 2015 var den ældste donor 79 år, og både lever og nyrer fra den 79-årige blev anvendt til transplantation

Tilmeldte i Donorregistret

Kilde: Donorregistret, udtræk pr. 01.11.2017

Om tallene

 • Grafen viser en støt stigning i antallet af registrerede nulevende danskere i Donorregistret.
 • 1.004.114 nulevende personer er pr. november 2017 tilmeldt Donorregistret.
 • 21 % af danskere over 18 år var registreret i Donorregistret ved udgangen af 2016.

Mere fakta

 • 80% af de registrerede har givet fuld tilladelse til organdonation
 • 6% af de registrerede har givet forbud mod organdonation
 • 1% af de registrerede har tilkendegivet ‘ved ikke‘ i forhold til organdonation
 • 24% af de, der gerne vil være organdonorer, har givet tilladelse under forudsætning af, at deres pårørende også accepterer deres beslutning.

Når du læser tallene, skal du vide:

 • Donorregistret er et dynamisk register, som viser status pr. udtræksdato. Tallene vil derfor afvige fra tidligere offentliggjorte tal.
 • Ændrer man sin registrering, vil registreringen tælle med det år, man senest ændrede den. Det vil sige at, stigningen mellem de enkelte år, ikke nødvendigvis er udtryk for nye tilmeldinger.
 • Tallene inkluderer ikke afdøde, som havde tilmeldt sig Donorregistret. Tallene viser derfor ikke hvor mange danskere, der i alt har tilmeldt sig Donorregistret siden det blev indført i 1990.

3 måder at tage stilling på

Kilder: Scandiatransplant, Donorregistret, og Transplantationscentrene Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet.