13.01.2023

Antallet af afdøde organdonorer er faldet i 2022

I 2022 donerede 84 personer organer efter deres død. Det er 21 færre end i 2021. I løbet af 2023 forventer vi, at en ny praksis bliver indført på fire universitetshospitaler. Flere vil dermed få mulighed for at donere organer efter deres død.


Ingen enkeltstående årsag til fald i antal donorer

Med 84 afdøde donorer i 2022, er der sket et fald på 21 donorer fra 2021, hvor 105 afdøde donorer gav deres organer videre til patienter, der havde brug for et nyt organ.

"Antallet af afdøde organdonorer har været jævnt stigende gennem årene. Derfor har vi stor opmærksomhed på at undersøge, om der i forhold til tidligere år er sket markante ændringer i antallet af patienter, som kan blive organdonor, når de dør på hospitalet. Vi får mere detaljerede data fra hospitalernes monitorering på dette område senere på året. Disse data er nødvendige for, at vi kan identificere mulige årsager til det markante fald i antallet af afdøde donorer", siger centerleder i Dansk Center for Organdonation Helle Haubro Andersen. Hun tilføjer, at den umiddelbare vurdering er, at det ikke bliver muligt at pege på en enkeltstående årsag til, at antallet af organdonorer er faldet.

Flere får mulighed for at donere deres organer

Der er dog udsigt til, at der formodentligt igen kan komme flere afdøde donorer, da det forventes, at der bliver indført ny praksis på fire hospitaler, så flere vil kunne donere organer.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet nationale anbefalinger til donation efter cirkulatorisk død. Anbefalingerne bliver offentliggjort i 2023, hvorefter de danske universitetshospitaler kan begynde at indføre donation efter cirkulatorisk død (DCD) i praksis.

 

"Der er mange patienter, der venter på et nyt organ, og antallet af organer til rådighed er ikke tilstrækkeligt. Ved at indføre donation efter cirkulatorisk død i Danmark er det min forventning, at flere får mulighed for at få et nyt organ, og samtidig bliver det muligt at efterkomme fleres ønske om at donere organer," siger Helle Haubro Andersen.

Flere organdonorer i de andre nordiske lande

Ser vi på de andre nordiske lande, er der flere organdonorer pr. millioner indbyggere sammenlignet med Danmark. En del af forklaringen er, at de andre nordiske lande allerede har indført DCD. I Norge var der for eksempel seks DCD-donorer i 2022, mens der i Sverige var 47 DCD-donorer.

Halvdelen af organdonorerne er +60 år

Halvdelen af alle organdonorer var 60 år eller ældre i 2022. Hvis man alene kigger på aldersgruppen +70 år, udgjorde de 29 procent af organdonorerne, og de ældste donorer var 88 år. Hermed tilbagevises den udbredte misforståelse om, at man kan blive for gammel til at donere organer.

Nyrer fra levnede donorer

Ud over de 84 afdøde donerer har 78 personer doneret en nyre via levende donation. Det er 10 flere end i 2021, hvor 68 personer donerede en nye via levende donation. Det er ofte familie og nære relationer, der donerer en nyre til en nyrepatient, som er den patientgruppe, hvor der er flest på venteliste.   

338 patienter har fået et nyt organ  

I alt har 338 danske patienter modtaget et nyt organ. I Danmark samarbejder vi med de øvrige nordiske lande, så danske patienter bliver også transplanteret med organer fra udenlandske donorer, ligesom vi afgiver organer til patienter i Norden. Samarbejdet sikrer, at der er modtagere til de organer, som bliver doneret.

 

Ved udgangen af 2022 ventede 460 patienter på at få et nyt organ. 

  

Du kan læse mere om organdonorer, organmodtagere og ventelister her.

 

Fakta

DCD – hvad er det

Det er kun muligt at donere organer, når læger har erklæret, at personen er død. Indtil nu er der kun anvendt organer fra personer, der er erklæret hjernedøde.

Nu er Sundhedsstyrelsen kommet med faglige anbefalinger til, hvordan man også kan donere organer efter cirkulatorisk død.
Cirkulatorisk død betyder, at hjertet er stoppet med at slå, og vejrtrækningen er ophørt. Patienten kan ikke bringes til live igen. 

 

2 ud af 3 danskerne har taget stilling til organdonation

Langt de fleste danskere har taget stilling til organdonation ved enten at udfylde et donorkort, ved at fortælle sit ønske til familien eller ved at registrere sin beslutning i Organdonorregistret. Ved udgangen af 2022 havde 27 procent af alle danskere over 15 år registreret deres beslutning i Organdonorregistret.