Hvornår du kan donere

Du kan donere dine organer, når du er død. Du kan også donere en nyre som levende.

Organdonation fra afdøde foregår på hospitalet

Læger og sygeplejersker vil først og fremmest gøre alt for, at patienten skal overleve

Først når det viser sig, at ingen behandling virker, og det står klart, at patienten dør af sine skader, kan det blive relevant at undersøge, om patienten selv har ønsket at blive organdonor.

 

Samtidig er det en forudsætning for organdonation, at man er indlagt på en intensivafdeling, ligger i respirator og dør af en stor skade i hjernen.

 

Organdonation og transplantation foregår meget adskilt på hospitalet 

De læger, som undersøger muligheden for organdonation, og som skal konstatere, om patienten er død, hører til på intensivafdelingen. De er fuldstændig adskilt fra de læger, som skal finde de patienter, som skal modtage organerne, og som hører til på transplantationscentret. 

 

Det er transplantationscentret, som kan undersøge, hvad der står i Organdonorregistret.

 

Når lægen på intensivafdelingen skal finde ud af, om man selv har ønsket organdonation, ringer de derfor til transplantationscenteret, som kan slå op i registret.

 

Hvis ikke der står noget i Organdonorregistret, vil lægen på intensivafdelingen i stedet spørge de pårørende, om de kender patientens ønsker i forhold til organdonation. 

 

Læs mere om hele donationsforløbet.

Fakta

Alder er ingen hindring

De fleste afdøde donorer er over 60 år, og den ældste donor i Danmark var 92 år gammel. 

 

Hvad dør donorerne af?

De fleste donorer er døde af en hjerneblødning.

Iltmangel til hjernen som følge af for eksempel hjertestop og skader i hjernen efter ulykker er de næsthyppigste årsager til, at patienter dør, og organdonation bliver en mulighed.

 

Hvor mange kan blive organdonorer?

Få hundrede danskere dør hvert år under omstændigheder, som gør, at organdonation bliver en mulighed. 

 

Derfor kan mange ældre donere

Hvis du dør, og du selv eller dine pårørende har ønsket, at du skal donere dine organer, skal en læge vurdere, om dine organer kan bruges til transplantation.

 

Lægerne er gode til at optimere organerne med bl.a. medicin, der kan rense og forbedre organerne.

 

Det betyder, at man også kan blive organdonor, selvom man har en høj alder, sygdomme eller har haft en usund livsstil.

 

Faktisk er de fleste af dem, der donerer deres organer, når de dør, over 60 år. Det kan du se tal og undersøgelser på her

Hvem er den typiske donor?

Den afdøde donor

  • De fleste donorer er døde af en hjerneblødning.
  • Iltmangel til hjernen som følge af for eksempel hjertestop og skader i hjernen efter ulykker er de næst hyppigste årsager til, at patienter hjernedør, og organdonation bliver en mulighed.
  • Størstedelen af de afdøde donorer er over 60 år.

Den levende donor

Raske mennesker kan donere en nyre, mens de lever. Nyretransplantation fra levende donorer bliver mere og mere almindelig. Risikoen ved at donere en nyre er yderst minimal, og langtidsprognosen for modtageren er bedre end efter nyretransplantationen fra afdøde donorer.

Tidligere var praksis at donor og modtager skulle have et nært forhold til hinanden – I dag er den grænse flyttet så omgangskredsen også kan donere, ligesom det i dag også er muligt at donere en nyre anonymt.

Læs mere i pjecen Min nyre kan blive din fra Nyreforeningen.

 

Anonym nyredonation

Hvis du ønsker at høre nærmere om muligheden for at donere en nyre anonymt, kan du læse mere på Dansk Center for Anonym Levende Nyredonations hjemmeside. 

Disse organer kan du donere efter din død

Du kan donere dine vitale organer: hjerte, lever, lunger, nyrer og bugspytkirtel efter din død. 

 

Du kan også donere væv: hornhinder og knogler.

 

Læs mere om, hvad du kan donere.

Levende organdonorer

Raske mennesker kan donere en nyre, mens de lever.

 

Nyretransplantation fra levende donorer bliver mere og mere almindelig. Risikoen ved at donere en nyre er yderst minimal, og langtidsprognosen for modtageren er bedre end efter nyretransplantationen fra afdøde donorer.

 

Tidligere var praksis at donor og modtager skulle have et nært forhold til hinanden – I dag er den grænse flyttet så omgangskredsen også kan donere, ligesom det i dag også er muligt at donere en nyre anonymt.

 

Læs mere i pjecen Min nyre kan blive din fra Nyreforeningen.

 

Anonym nyredonation

Hvis du ønsker at høre nærmere om muligheden for at donere en nyre anonymt, kan du læse mere på Dansk Center for Anonym Levende Nyredonations hjemmeside.

Brian Hegelund
Brian Hegelund
Brian Hegelund
Levende donor
"Da jeg selv var 23, tilbød jeg min ven min ene nyre. Herefter startede en lang, frustrerende, håbefuld og positiv proces, der mundede ud i en succesfuld nyretransplantation i januar 2008."
Læs hele historien

Organdonation og transplantation af organer er reguleret ved love og bekendtgørelser, som du kan læse mere om her.

Tag stilling
Hvordan du kan blive organdonor
Organdonorregisteret:

Organdonorregisteret:

Login med dit NemID på sundhed.dk eller udfyld og indsend en donorfolder

Donorkort:

Donorkort:

På donorkort, som du selv skal bære på dig

Mundligt:

Mundligt:

Mundligt til dine pårørende.