Danskernes stillingtagen

Der er tre gyldige måder at tage stilling til organdonation på i Danmark. Her på siden finder du information om, hvor mange danskere der har taget stilling til organdonation.
To ud af tre har taget stilling

Langt de fleste danskere har taget stilling til organdonation ved enten af registrere sig i Organdonorregistret, udfylde et donorkort eller ved at fortælle sit ønske til familien. Det viser flere holdningsundersøgelser.

 

Tre måder at tage stilling på

I Danmark kan man tage stilling til organdonation på tre lige juridisk gyldige måder. Vi anbefaler, at du registrerer din holdning i Organdonorregistret og samtidig fortæller din familie om dine ønsker eller overvejelser.

 

En ud af tre har ikke taget stilling

Tvivl er den største årsag til, man ikke har taget stilling. Den næststørste årsag er, at man ikke lige har fået det gjort. Læs Dansk Center for Organdonations undersøgelse af danskernes tvivl (2019).

Organdonorregistret

Nedenfor ser du tal og statistik for de danskere, som har registreret sig online i Organdonorregistret via sundhed.dk pr. 30. september 2021.

 

Typer af registrering

Figuren viser de registrerede fordelt på typer af registrering. Før musen over figuren for at se antallet af registrerede. 

Begrænset tilladelse

Figuren viser, hvilke organer og væv personer registreret med begrænset tilladelse har valgt til og fra. 208.673 personer har i alt valgt begrænset tilladelse. Før musen over figuren for at se antallet af registrerede. 

 

Forskning og organdonation

Figuren viser de personer, som har givet tilladelse til forskning i forbindelse med organdonation. Den 1. juli 2019 blev det muligt at give tilladelse til, at der i forbindelse med organdonationen må laves undersøgelser, som skal bidrage til forskning og forbedre transplantationsresultater. Læs mere om tilladelse til forskning i forbindelse med organdonation.

Alder

Figuren viser de registrerede fordelt på otte aldersgrupper. Aldersfordelingen er opgjort på baggrund af de registreredes alder den 30. september 2021.

Alder og køn

Figuren viser det samlede antal registrerede i Organdonorregistret fordelt på køn og alder. Før musen over figuren for at se antallet af registrerede.

Unge og organdonation
0
unge
har taget stilling til organdonation

Siden juli 2019 har alle, der er fyldt 15 år, haft mulighed for at registrere deres holdning til organdonation i Organdonorregistret.

Unge har dog svært ved at tage stilling til organdonation, og kun 5 procent af de 15-19 årige har registreret deres holdning i Organdonorregistret (pr. 30. september 2021).   

Mænd og kvinder

Figuren viser de registrerede fordelt på køn. Før musen over figuren for at se antallet af registrerede.

Regioner

Figuren viser antallet af registrerede i Organdonorregistret fordelt på bopælsregion per 30. september 2021. Procenterne er udregnet i forhold til regionernes befolkningstal per 3. kvartal 2021 fra Danmarks Statistik.

 

36.787 registrerede i Organdonorregistret er ikke tilknyttet en region, fordi de er bosat uden for Danmark, og fremgår derfor ikke af figuren. Før musen over figuren for at se antallet af registrerede.

OBS! Når du læser tallene, skal du vide...

 

  • Dansk Center for Organdonation bearbejder og offentliggør kvartalstal fra Organdonorregistret på vegne af Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen. De aktuelle tal viser data, som er registreret i Organdonorregistret pr. 30. september 2021.
  • Organdonorregistret er et dynamisk register, som viser status pr. udtræksdato. Tallene kan derfor afvige fra tidligere offentliggjorte tal.
  • Data inkluderer kun de nulevende, som er registrerede i Organdonorregistret. Afdøde sorteres fra løbende. Data viser derfor ikke, hvor mange danskere der i alt har registreret sig i Organdonorregistret, siden det blev indført i 1990.

Kilder

 

 

Sådan tager du stilling
I Danmark kan du tage stilling til organdonation på tre lige juridisk gyldige måder.
Organdonorregistret:

Organdonorregistret:

Login på sundhed.dk med dit NemId og eller udfyld og indsend blanketten i en donorfolder.

Donorkort:

Donorkort:

På donorkort, som du skal bære på dig

Mundligt:

Mundligt:

Mundligt til dine pårørende.

Fortæl din familie, hvad du ønsker, så de kan følge dine ønsker.