Danskernes stillingtagen

Der er tre gyldige måder at tage stilling til organdonation på i Danmark. Her på siden finder du information om, hvor mange der har taget stilling til organdonation.
To ud af tre har taget stilling

Langt de fleste har taget stilling til organdonation ved enten af registrere sig i Organdonorregistret, udfylde et donorkort eller ved at fortælle sit ønske til familien. Det viser flere holdningsundersøgelser.

 

 

Tre måder at tage stilling på

I Danmark kan man tage stilling til organdonation på tre lige juridisk gyldige måder. Vi anbefaler, at du registrerer din holdning i Organdonorregistret og samtidig fortæller din familie om dine ønsker eller overvejelser.

 

En ud af tre har ikke taget stilling

Tvivl er den største årsag til, man ikke har taget stilling. Den næststørste årsag er, at man ikke lige har fået det gjort. Læs Dansk Center for Organdonations undersøgelse af danskernes tvivl (2019).

 

Organdonorregistret

Nedenfor ser du tal og statistik for de danskere, som har registreret sig online i Organdonorregistret via sundhed.dk pr. 30. juni 2024.

 

Danskernes valg

Figuren viser, hvad danskerne har valgt at registrere i Organdonorregistret.

Begrænset tilladelse

251.454 personer har valgt 'begrænset tilladelse til organdonation'. Det betyder, at de har sagt nej til at donere et eller flere af deres organer og væv. Som det fremgår af figuren, er det hovedsageligt hornhinder, hud og hjertet.
Før musen over figuren, for at se antallet af registrerede. 

Bemærk at selvom man kan fravælge 'hud' i sin registrering, er det ikke længere praksis, at transplantere hud fra afdøde. 

 

Accept fra pårørende

Når man registrerer sin beslutning i Organdonorregistret, har man mulighed for at give sine nærmeste det sidste ord. I figuren fremgår det, hvor stor en andel af de, der har sagt ja til at donere nogle eller alle deres organer, forudsætter, at det skal være under ”pårørendes accept”.

Alder

Figuren viser personer i Organdonorregistret fordelt på otte aldersgrupper. Derudover viser figuren, hvor stor en procentdel de enkelte aldersgrupper udgør af det samlede antal registrerede i Organdonorregisteret. 

Alder og køn

Figuren viser det samlede antal registrerede i Organdonorregistret fordelt på køn og alder. Før musen over figuren for at se antallet af registrerede.

Unge og organdonation
0
unge
har taget stilling til organdonation

Siden juli 2019 har alle, der er fyldt 15 år, haft mulighed for at registrere deres holdning til organdonation i Organdonorregistret.

Unge har dog svært ved at tage stilling til organdonation, og kun 5 procent af de 15-19 årige har registreret deres holdning i Organdonorregistret (pr. 30. juni 2024).   

Mænd og kvinder

Figuren viser de registrerede fordelt på køn. Før musen over figuren for at se antallet af registrerede.

Regioner

Figuren viser antallet af registrerede i Organdonorregistret fordelt på bopælsregion pr. 30. juni 2024. Procenterne er udregnet i forhold til regionernes befolkningstal pr. 2. kvartal 2024 fra Danmarks Statistik.

 

33.948 registrerede i Organdonorregistret er ikke tilknyttet en region, fordi de er bosat uden for Danmark, og fremgår derfor ikke af figuren. 

Forskning og organdonation

Den 1. juli 2019 blev det muligt at give tilladelse til, at der i forbindelse med organdonationen må laves undersøgelser, som skal bidrage til forskning og forbedre transplantationsresultater. Læs mere om tilladelse til forskning i forbindelse med organdonation.

Figuren viser andelen af danskere, som både har givet tilladelse eller begrænset tilladelse til organdonation og forskning. 

 

OBS! Når du læser tallene, skal du vide...

 

  • Dansk Center for Organdonation bearbejder og offentliggør kvartalstal fra Organdonorregistret i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen. De aktuelle tal viser data, som er registreret i Organdonorregistret pr. 30. juni 2024.
  • Organdonorregistret er et dynamisk register, som viser status pr. udtræksdato. Tallene kan derfor afvige fra tidligere offentliggjorte tal.
  • Data inkluderer kun de nulevende, som er registrerede i Organdonorregistret. Afdøde sorteres fra løbende. Data viser derfor ikke, hvor mange danskere der i alt har registreret sig i Organdonorregistret, siden det blev indført i 1990.

Sådan tager du stilling

I Danmark kan du tage stilling til organdonation på tre lige juridisk gyldige måder.
Organdonorregistret:

Organdonorregistret:

Login på sundhed.dk med dit NemId og eller udfyld og indsend blanketten i en donorfolder.

Donorkort:

Donorkort:

På donorkort, som du skal bære på dig

Mundligt:

Mundligt:

Mundligt til dine pårørende.

Fortæl din familie, hvad du ønsker, så de kan følge dine ønsker.