Registrér dig

Dansk Center for Organdonation er det nationale videnscenter for arbejdet med organdonation fra afdøde og er en offentlig organisation.

En del af vores arbejde er at oplyse danskerne om organdonation, så de kan tage stilling på et informeret grundlag. Oplysningsarbejdet består blandt andet i at levere viden om organdonation på denne hjemmeside, på sociale medier under navnet “Oplysning om Organdonation” (@organdonordk), via vores frivillignetværk og til begivenheder som bl.a. Organdonationsdagen.

Dansk Center for Organdonation blev indviet i juni 2008 og finansieres via en bevilling på Finansloven. Det nationale center har til huse på Aarhus Universitetshospital, hvor 6 medarbejdere med kompetencer inden for det sundhedsfaglige, det organisatoriske, udvikling og formidling arbejder med den daglige drift og udvikling.

Videnscentret har en tæt kontakt med de sundhedsfagfolk, som arbejder med organdonation på hospitalerne. Centret har således også tilknyttet læger og sygeplejersker, som en del af tiden arbejder på transplantationscentrene eller de neurointensive og neurokirurgiske afdelinger på landets universitetshospitaler.

Centrets arbejdsopgaver

På hospitalet

Centret samarbejder med landets hospitaler om at sikre, at vi opdager de patienter, som er mulige organdonorer, når de kommer ind på hospitalet. Centret uddanner også sundhedspersonalet i at behandle en donor og i at tale med pårørende om organdonation. Centret arbejder målrettet med at afklare, om der er organisatoriske arbejdsgange og lignende, som kan være en hindring for, at en organdonation bliver gennemført. Når en hindring bliver opdaget, hjælper centret med at gøre indsatsen bedre på hospitalet ved at indføre nye initiativer eller arbejdsgange. 

I befolkningen

Dansk Center for Organdonation bidrager til det befolkningsrettede oplysningsarbejde i Danmark gennem en række initiativer og kanaler. I kraft af centrets rolle som videnscenter og tætte kontakt til, hvad der er praksis på landets hospitaler, kan vi informere om organdonation og transplantation til befolkningen. Vi bruger blandt andet disse kanaler:

  • denne hjemmeside www.organdonor.dk
  • de sociale medier: Facebook, Instagram og Twitter
  • gratis foredrag med transplanterede, pårørende og levende donorer fra vores Info Team
  • gratis foredrag med læger og sygeplejersker, der arbejder med organdonation
  • deltagelse på Folkemødet på Bornholm
  • en årlig Organdonationsdag den anden lørdag i oktober

Samarbejdspartnere

Dansk Center for Organdonation samarbejder med Sundhedsstyrelsen og med alle de relevante patientforeninger om oplysningsarbejdet. Vi har etableret en arbejdsgruppe, som består af: