Når død giver liv - organdonation i undervisningen

Unge er interesserede i emnet organdonation, men de har begrænset viden, og finder det svært at tage stilling til. 'Når død giver liv - organdonation i undervisningen' skal sætte organdonation på dagsordenen hos de unge.

Unge har peget på, at de ønsker mere viden om organdonation, og de vil gerne modtage information om emnet på deres uddannelsessted. 

Med undervisningsmaterialet 'Når død giver liv – organdonation i undervisningen' vil Dansk Center for Organdonation nå de unge på de gymnasiale uddannelser gennem den daglige undervisning. Organdonation er et emne, der sætter gang i refleksioner om liv og død, krop og sjæl, politik, teknologi og samfund. Derfor egner emnet sig godt til mange fag i gymnasierne. 

 

Organdonation ind i velkendte fag 

'Når død giver liv – organdonation i undervisningen' er skræddersyet til at kunne bruges i mange af gymnasiernes fag, så den naturligt passer ind i den daglige undervisning. Bogen er skrevet af lærebogsforfattere, som alle er erfarne undervisere.

 

En lang række fag er repræsenteret i bogen:

  • biologi
  • bioteknologi
  • dansk
  • filosofi
  • idéhistorie/historie
  • matematik
  • mediefag
  • psykologi
  • religion
  • samfundsfag

Hvert kapitel gennemgår kernestof fra det enkelte fag i kombination med emnet organdonation. Bogen udgør dermed en hel pakke til undervisere til et inspirerende undervisningsforløb.

Interaktiv bog

'Når død giver liv - organdonation i undervisningen' er udkommet som en iBog. Det er en elektronisk bog, som er et velkendt format for unge. Indholdet rummer rig mulighed for interaktion, da eleverne kan lave praktiske øvelser, løse opgaver og quizze ligesom den inviterer til dialog og refleksion. Kort sagt udgør iBogen en samlet pakke til et inspirerende undervisningsforløb om organdonation i gymnasierne.  

Billede af iBogen 'når død giver liv - organdonation i undervisningen'

Erfaringer med bogen

Mia Juel Jensen er student fra Sct. Knuds Gymnasium i Odense. I biologi i 3.g arbejdede klassen med organdonation og iBogen Når død giver liv – organdonation i undervisningen.

Det var et populært emne med mange problemstillinger.

 

Da det blev tid at vælge emne til SRP, valgte flere af hendes medstuderende og Mia og at skrive om organdonation i fagene Biologi A og filosofi C. Hun så blandt andet på etiske dilemmaer eksempelvis ved samtykkemodel og xenotransplantationer (transplantation af organ fra dyr)

Hør Mia fortælle om organdonation og SRP-opgaven.

Iben Rye Nielsen er student fra Gladsaxe Gymnasium. I et etikforløb i valgfaget filosofi arbejdede klassen med organdonation og dilemmaer omkring organmangel med udgangspunkt i undervisningsmaterialet Når død giver liv – organdonation i undervisningen. Det kom der en grundig og livlig debat ud af. Hør Iben fortælle:

 

Da Iben i midten af 3.g skulle vælge emne for sit studieretningsprojekt (SRP), valgte hun at gå videre med organdonation i fagene samfundsfag A og filosofi C.

 

I sin opgave undersøgte hun de politiske partiers holdning til organdonation ved hjælp af teorier om meningsdannelse og politiske beslutningsprocesser. Og hun skulle vurdere, om aktivt fravalg (automatisk tilmelding), økonomisk belønning og andre tiltag vil kunne øge mængden af organer til transplantation.

 

Bogen kan bruges til mange typer opgaver

Tværfaglighed om organdonation er en oplagt mulighed, uanset om slutpunktet hedder SRP, SOP eller SRO. iBogen indeholder en bank med opgaveforslag.

Se med i iBogen

Se en kort videopræsentation af undervisningsmaterialets  indhold og de mange muligheder, iBogen 'Når død giver liv - organdonation i undervisningen' rummer. 

 

iBogen er frit tilgængelig for alle

Den primære målgruppe for iBogen er gymnasieelever, men bogen vil også sagtens kunne læses af andre og indgå i undervisning andre steder.

 

iBogen ligger frit tilgængeligt på materialeplatformen MinKonto. Benytter man MinKonto for første gang, skal man oprette sig som bruger. Det er gratis for alle og kræver blot, at man har en e-mail adresse.

Se iBogen 'Når død giver liv - organdonation i undervisningen'

 

Hjælp til opgave

Hvis du overvejer at skrive en opgave om organdonation, kan du finde nyttig viden på siden Hjælp til dig, der skal skrive opgave (organdonor.dk)

 

Du er også velkommen til at kontakte Dansk Center for Organdonation på ooo@auh.rm.dk

Unge skal kunne tage stilling til organdonation


De langsigtede mål med at bringe organdonation ind i undervisningen i gymnasierne er, at flere unge får viden om organdonation, og at de bliver i stand til at indgå i dialog med deres nærmeste om emnet men også deltage i samfundets debatter. Derudover må det selvfølgelig også gerne resultere i, at flere unge selv tager aktivt stilling til organdonation. 

Her skal stå noget om Iben

Her skal stå noget om Mia

Og det var sådan hun gjorde

Og Mia gjorde sådan

Tag stilling

Hvordan du kan blive organdonor
Organdonorregisteret:

Organdonorregisteret:

Login med dit NemID på sundhed.dk eller udfyld og indsend en donorfolder

Donorkort:

Donorkort:

På donorkort, som du selv skal bære på dig

Mundligt:

Mundligt:

Mundligt til dine pårørende.