Undersøgelser og rapporter

På denne side finder du undersøgelser og forskningsrapporter, som behandler forskellige aspekter, der relaterer sig til organdonation.

Du er velkommen til at henvise til viden fra undersøgelserne og rapporterne i eksempelvis pressehistorier og studieopgaver. Husk blot kildehenvisning. 

Stillingtagen til organdonation

 

 

Etisk Råd, 2023

 

Etisk Råd publicerede i 2023 en udtalelse om stillingtagen til organdonation. 

 

Udtalelsen er blevet til på opfordring af Folketingets sundhedsudvalg, som i et brev af d. 7. juni 2022 har opfordret rådet til at forholde sig til såkaldt ’obligatorisk stillingtagen’, ’formodet samtykke’ og ’informeret samtykke’ under inddragelse af andre landes erfaringer med disse organdonationsmodeller.

 

I arbejdet med emnet har rådet lagt vægt på, at det især er i to sammenhænge, at stillingtagen til organdonation giver anledning til etiske dilemmaer. Den første sammenhæng handler om, hvilken konsekvens det bør have, hvis borgere ikke selv aktivt tager stilling til organdonation ved at lade deres holdning registrere på en af de godkendte måder. Der er her tradition for at skelne mellem to forskellige måder at håndtere en sådan situation på.

 

Læs rapporten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organdonation  

YouGov på vegne af Dansk Center for Organdonation, september 2022

 

YouGov har på vegne af Dansk Center for Organdonation gennemført en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt danskere mellem 15 og 79 år. Undersøgelsen viser, at danskerne fortsat er positive over for organdonation, men også at størstedelen ikke er klar over, at man kan registrere sin beslutning om organdonation i Organdonationsregistret fra man er 15 år gammel.  

 

Læs undersøgelsen (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danskernes holdning til organdonation  

Undersøgelse af danskernes viden, holdning og stillingtagen

Sundhedsstyrelsen, august 2022

 

Sundhedsstyrelsen gennemfører jævnligt holdningsundersøgelser blandt danskerne om organdonation, og denne undersøgelse er udført i september 2021.

Undersøgelsen omhandler danskernes kendskab til og viden om organdonation samt deres holdninger, stillingtagen og begrundelser for selvsamme.

 

 

Læs undersøgelsen

 

 

 

Formodet samtykke til organdonation 

En undersøgelse af, om samtykkemodellen påvirker borgernes holdning og stillingtagen til organdonation.


Dansk Center for Organdonation, maj 2022.


I Danmark har vi informeret samtykke til organdonation. I flere europæiske lande er samtykkemodellen formodet samtykke, også kaldet aktivt fravalg indført. Det diskuteres fra tid til anden, om formodet samtykke også skal indføres i Danmark som en vej til at skabe øget opmærksomhed på organdonation og dermed få flere til at tage stilling.

 

Rapporten belyser dette. Mere specifikt undersøges om samtykkemodellen har betydning for, i hvor høj grad befolkninger har kendskab til organdonation, og om flere registrerer sig ved formodet samtykke.

 

Rapporten belyser også befolkningens holdning og stillingtagen til organdonation under formodet samtykke. Herunder om modellen gør det nemmere eller sværere for nogle grupper af personer at tage stilling.

 

Rapporten skal læses i sammenhæng med den tidligere offentliggjorte rapport om formodet samtykke fra maj 2021, der konstaterer, at der ikke er entydig evidens for, at formodet samtykke giver flere organer til transplantation.  

 

Læs rapporten (pdf)

 

 

Formodet samtykke til organdonation 

Dansk Center for Organdonation, maj 2021

 

Rapporten er opdateret med en ny litteratursøgning og mindre redaktionelle ændringer i maj 2022.

 

Formodet samtykke til organdonation er en model, der er indført i mange lande, og overvejes indført i andre, som et redskab til at øge antallet af organer til transplantation i håb om at forhindre, at patienter afgår ved døden, mens de står på venteliste til et organ.

Formodet samtykke fremføres i Danmark hyppigt som en model til at sikre flere organer til transplantation. Derfor har Dansk Center for Organdonation undersøgt og analyseret publicerede danske og internationale artikler, som omhandler forskning og erfaringer med formodet samtykke til organdonation.

Formålet med undersøgelsen er at undersøge, om der er evidens for at formodet samtykke kan sikre flere organer til transplantation.

 

Læs rapporten (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tvivl om organdonation 

Dansk Center for Organdonation i samarbejde med BRO, oktober 2019 

 

Hver tredje dansker har endnu ikke taget stilling til organdonation. Fra undersøgelser ved vi, at den største årsag hertil, er tvivl. Ca. 650.000 dan­skere er så meget i tvivl, at de ikke kan tage stilling.
 

I denne undersøgelse spørger vi ind til danskernes tvivl. Vi forsøger at afdække, hvorfor og hvordan danskerne er i tvivl. Formålet er, at vi i den danske oplysningsindsats om organdonation i højere grad kan imødekomme behovet hos de danskere, som er i tvivl. Sådan at også denne målgruppe får mulighed for at blive afklarede omkring organdonation.

 

Læs rapporten (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organdonation  

YouGov på vegne af Dansk Center for Organdonation, oktober 2018

 

YouGov har på vegne af Dansk Center for Organdonation gennemført en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt danskere over 18 år. Undersøgelsen viser, at over 80 procent af danskerne er grundlæggende for organdonation. Samtidig er 34 procent af de adspurgte i tvivl om, de vil være organdonorer.

 

Læs undersøgelsen (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organdonation - Det Etiske Råds udtalelse om formodet og informeret samtykke 

Etisk Råd, juni 2017

 

I udtalelsen behandler Rådet spørgsmålet, om vi bør indføre formodet samtykke til organdonation, som betyder at alle borgere i udgangspunktet bliver betragtet som donorer.

 

Et stort flertal af Det Etiske Råds medlemmer anbefaler, at der også fremover skal gives samtykke til donation (informeret samtykke), før det kan komme på tale at transplantere organerne. Efter disse medlemmers opfattelse har man som menneske et retmæssigt ejerskab til sin krop, der forhindrer andre i at tilgå den eller benytte sig af den uden samtykke.

 

Et mindretal af Det Etiske Råds medlemmer anbefaler, at der indføres formodet samtykke til donation, fordi dette må forventes at føre til flere transplantationer, end tilfældet er i dag. 

 

Læs udtalelsen.

 

Læs mere
Tag stilling
I Danmark kan du tage stilling til organdonation på tre juridisk gyldige måder
Organdonorregisteret:

Organdonorregisteret:

Login med dit NemID på sundhed.dk eller udfyld og indsend en donorfolder

Donorkort:

Donorkort:

På donorkort, som du selv skal bære på dig

Mundligt:

Mundligt:

Mundligt til dine pårørende.

Fortæl din familie, hvad du ønsker, så de kan følge dine ønsker.