Undersøgelser og rapporter

På denne side finder du undersøgelser og forskningsrapporter, som behandler forskellige aspekter, der relaterer sig til organdonation.

Du er velkommen til at henvise til viden fra undersøgelserne og rapporterne i eksempelvis pressehistorier og studieopgaver. Husk blot kildehenvisning. 

Formodet samtykke til organdonation 

Dansk Center for Organdonation, maj 2021

 

Formodet samtykke til organdonation er en model, der er indført i mange lande, og overvejes indført i andre, som et redskab til at øge antallet af organer til transplantation i håb om at forhindre, at patienter afgår ved døden, mens de står på venteliste til et organ.

Formodet samtykke fremføres i Danmark hyppigt som en model til at sikre flere organer til transplantation. Derfor har Dansk Center for Organdonation undersøgt og analyseret publicerede danske og internationale artikler, som omhandler forskning og erfaringer med formodet samtykke til organdonation.

Formålet med undersøgelsen er at undersøge, om der er evidens for at formodet samtykke kan sikre flere organer til transplantation.

 

Læs rapporten (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tvivl om organdonation 

Dansk Center for Organdonation i samarbejde med BRO, oktober 2019 

 

Hver tredje dansker har endnu ikke taget stilling til organdonation. Fra undersøgelser ved vi, at den største årsag hertil, er tvivl. Ca. 650.000 dan­skere er så meget i tvivl, at de ikke kan tage stilling.
 

I denne undersøgelse spørger vi ind til danskernes tvivl. Vi forsøger at afdække, hvorfor og hvordan danskerne er i tvivl. Formålet er, at vi i den danske oplysningsindsats om organdonation i højere grad kan imødekomme behovet hos de danskere, som er i tvivl. Sådan at også denne målgruppe får mulighed for at blive afklarede omkring organdonation.

 

Læs rapporten (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organdonation  

YouGov på vegne af Dansk Center for Organdonation, oktober 2018

 

YouGov har på vegne af Dansk Center for Organdonation gennemført en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt danskere over 18 år. Undersøgelsen viser, at over 80 procent af danskerne er grundlæggende for organdonation. Samtidig er 34 procent af de adspurgte i tvivl om, de vil være organdonorer.

 

Læs undersøgelsen (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danskernes holdning til organdonation  

 

Sundhedsstyrelsen, oktober 2016 

 

Selvom 80 procent af danskerne er positive over for organdonation, er der stadig mange danskere der ikke har registreret eller videreformidlet deres valg til pårørende. Der er også en gruppe af danskere, der er i tvivl om de vil være organdonorer eller ej. 

 

I holdningsundersøgelsen fremgår det, at en barriere for at tage stilling til organdonation, er at man tvivler på lægens vurdering af ens død, specielt i forbindelse med hjernedød. Man er bange for at blive erklæret død, selvom der reelt er en mulighed for at overleve. Næsten hver fjerde dansker angiver også, at de ønsker mere viden om organdonation, inden de foretager deres valg.

 

Sundhedsstyrelsens mål er at imødekomme disse barrierer i fremtidige informationsindsatser omkring organdonation.

Læs undersøgelsen

 

Organdonation - Det Etiske Råds udtalelse om formodet og informeret samtykke 

Etisk Råd, juni 2017

 

I udtalelsen behandler Rådet spørgsmålet, om vi bør indføre formodet samtykke til organdonation, som betyder at alle borgere i udgangspunktet bliver betragtet som donorer.

 

Et stort flertal af Det Etiske Råds medlemmer anbefaler, at der også fremover skal gives samtykke til donation (informeret samtykke), før det kan komme på tale at transplantere organerne. Efter disse medlemmers opfattelse har man som menneske et retmæssigt ejerskab til sin krop, der forhindrer andre i at tilgå den eller benytte sig af den uden samtykke.

 

Et mindretal af Det Etiske Råds medlemmer anbefaler, at der indføres formodet samtykke til donation, fordi dette må forventes at føre til flere transplantationer, end tilfældet er i dag. 

 

Læs Etisk Råds udtalelse

 

Læs mere
Tag stilling
I Danmark kan du tage stilling til organdonation på tre juridisk gyldige måder
Organdonorregisteret:

Organdonorregisteret:

Login med dit NemID på sundhed.dk eller udfyld og indsend en donorfolder

Donorkort:

Donorkort:

På donorkort, som du selv skal bære på dig

Mundligt:

Mundligt:

Mundligt til dine pårørende.

Fortæl din familie, hvad du ønsker, så de kan følge dine ønsker.