Lovgivning og organisering

Organdonation og transplantation af organer er reguleret ved love og bekendtgørelser.

Man må fjerne organer fra døde, når der er givet et udtrykkeligt tilsagn fra den døde eller de pårørende.

 

Hvis ingen har givet tilladelse, eller de pårørende trækker deres tilsagn tilbage, må organer ikke fjernes.

 

Det er forbudt at handle med organer. Dette gælder både salg og køb af organer.

Loven
Det er et lovkrav i Sundhedsloven, at man skal være erklæret død, for at organdonation kan finde sted. Døden kan erklæres:
Link Til Underside

Efter lovens krav om uoprettelig ophør af al hjernefunktion, som betyder at hjernen endegyldigt er stoppet med at fungere.

Link Til Underside

Efter lovens krav om uoprettelig ophør af åndedræt og hjertevirksomhed, som betyder, at man stopper med at trække vejret og hjertet holder op med at slå.

Læs mere

Den nationale organisering af organdonation

Videnscentret Dansk Center for Organdonation samarbejder med landets hospitaler om at sikre, at de patienter, der er mulige donorer, bliver identificeret og får muligheden for at donere.

 

Centret uddanner sundhedspersonalet på de relevante afdelinger og arbejder målrettet med at afklare organisatoriske arbejdsgange og lignende, som kan være en hindring for, at organdonation bliver gennemført.

 

Ved alle donationsforløb i Danmark deltager en specialuddannet sygeplejerske fra et af landets Universitetshospitaler.

 

Sygeplejerskerne er en del af et nationalt korps, som rykker ud i den enkelte afdeling, når der er en mulig donor. Her giver sygeplejersken faglig støtte med sine særlige kompetencer og erfaring på området.

 

Centret tager også del i det befolkningsrettede arbejde omkring organdonation i tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsen og relevante patientforeninger.

Arbejdet med transplantation

I Danmark har vi tre transplantationscentre på Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet. 

 

Når der er en mulig donor på en af landets intensivafdelinger, ringer intensivafdelingen til en transplantationskoordinator på ét af de tre centre. 

 

Det er transplantationskoordinatoren, som kan slå op, om patienten er registreret som organdonor i Organdonorregistret. Det er også koordinatoren, som ringer og koordinerer med de transplantationslæger, der har patienter på venteliste til et nyt organ og organiserer donoroperationen. 

Internationalt samarbejde

Danmark deltager i et internationalt samarbejde om organdonation med de andre nordiske lande gennem Scandiatransplant.

 

Samarbejdet gør det muligt at udveksle organer, hvis en patient har et særligt akut behov, eller hvis der er organer, som ikke har en umiddelbar modtager i samme land.

Har du nogle spørgsmål?

Kontakt os og stil dine spørgsmål om organdonation, så svarer vi gerne.  

Kvinde taler i mobiltelefon