Organmodtagere

Find information om de danskere, som har modtaget et organ. En organtransplantation giver alvorligt syge mennesker en ny chance i livet. De kan overleve og vender i større eller mindre grad tilbage til det liv, de havde, inden de blev syge.

I grafikkerne nedenfor ses det, hvor mange danskere der har modtaget et eller flere organer, og hvor mange organer, der er blevet doneret. Organerne kan være fra både danske og udenlandske donorer. 

Antal organmodtagere

 • Tabellen viser antallet af danskere, der i alt har fået transplanteret organer.
 • 348 patienter blev transplanteret i 2021 med organer fra danske og udenlandske donorer.
 • Der blev i 2021 transplanteret 352 organer fra danske og udenlandske donorer: 24 hjerter, 22 sæt lunger, 4 bugspytkirtler, 50 levere inklusiv en levende leverdonationer fra forældre til barn, og 252 nyrer hvoraf 68 var ved levende donation. 
Nyre-transplantationer

 • Tabellen viser antallet af transplanterede nyrer. Ved nyre-transplantationer kan patienten have modtaget:
  • en eller to nyrer 
  • en nyre og en lever
  • en nyre og en bugspytkirtel
  • en nyre og et hjerte.
 • 252 danskere modtog en nyre i 2021.
 • 68 af de i alt 252 nyre-transplanterede modtog nyrer fra levende donorer i 2021.
 • 3 danskere fik transplanteret både nyre og bugspytkirtel  i 2021.
 • 1 dansker fik transplanteret både nyre og lever i 2021.
Hjerte-transplantationer

 • Tabellen viser antallet af transplanterede hjerter.
 • 24 danskere fik transplanteret et hjerte i 2021.
Lunge-transplantationer

 • Tabellen viser antallet af patienter, der har fået  transplanteret lunger.
 • 22 danskere fik et sæt lunger i 2021.
Lever-transplantationer

 • Tabellen viser antallet af transplanterede levere samt levere, som er transplanteret sammen med nyrer fra afdøde donorer.
 • 50 danskere fik en lever i 2021. 
 • 1 af de transplanterede danskere fik også transplanteret en nyre i 2021.
 • En lever fra en voksen kan deles i to. Den mindste del går ofte til et barn, mens den anden del kan gå til en voksen.
 • Forældre og har også mulighed for at donere en del af sin lever til sit barn (levende donation). Det har 1 forældre gjort i 2021. (Denne transplantation indgår også i tabellen ovenfor.)
Bugspytkirtel-transplantationer

 • Tabellen viser antallet af transplanterede bugspytkirtler samt bugspytkirtler, som er transplanteret sammen med en nyre.
 • I 2021 fik 3 danskere både transplanteret en bugspytkirtel og en nyre, mens 1 dansker fik transplanteret en bugspytkirtel. 
 • I Danmark begyndte vi at transplantere bugspytkirtel sammen med en nyre i 2015. Fra 2018 blev det muligt at transplantere en bugspytkirtel alene. Transplantationen hjælper meget nyresyge med sukkersyge tilbage til et liv uden dialyse og insulin.

Kilder

 

 • Scandiatransplant, tallene er offentliggjort primo januar 2022.
 • Transplantationscentrene på Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital og Odense Univeristetshospital, tallene er indhentet primo januar 2022.
Personlige historier
Læs personlige historier fra danskere, som har haft organdonation og transplantation tæt inde på livet.
Brian Hegelund
Brian Hegelund
Brian Hegelund
Levende donor
"Da jeg selv var 23, tilbød jeg min ven min ene nyre. Herefter startede en lang, frustrerende, håbefuld og positiv proces, der mundede ud i en succesfuld nyretransplantation i januar 2008."
Læs hele historien