Organmodtagere

Organtransplantation giver alvorligt syge patienter en ny chance i livet. De kan overleve og vender i større eller mindre grad tilbage til det liv, de havde, inden de blev syge. Klik på figurerne for at se antallet af patienter, som har modtaget et nyt organ.

I grafikkerne nedenfor ses det, hvor mange danskere der har modtaget et eller flere organer, og hvor mange organer, der er blevet doneret. Organerne kan være fra både danske og udenlandske donorer. 

Antal organmodtagere

 • Tabellen viser antallet af danskere, der i alt har fået transplanteret organer.
 • 430 patienter blev transplanteret i 2023 med organer fra danske eller udenlandske donorer.
 • Der blev i 2023 transplanteret 436 organer fra danske eller udenlandske donorer: 32 hjerter, 40 sæt lunger, 60 levere og 292 nyrer hvoraf 89 var ved levende donation. Derudover er seks patienter blevet transplanteret med to organer: tre har fået transplanteret nyrer sammen med bugspytkirtel og tre har fået transplanteret nyrer sammen med lever. 
Nyre-transplantationer

 • Tabellen viser antallet af transplanterede nyrer. Ved nyre-transplantationer kan patienten have modtaget:
  • én eller to nyrer 
  • én nyre og en lever
  • én nyre og en bugspytkirtel
  • én nyre og et hjerte.
 • 292 danskere modtog en nyre i 2023.
 • 89 af de i alt 292 nyre-transplanterede modtog nyrer fra levende donorer i 2023.
 • 3 patienter fik transplanteret både nyre og lever i 2023 (Disse patienter er med i tabellen for levere nedenfor)
 • 3 patienter fik transplanteret både nyre og bugspytkirtel i 2023. (Disse patienter er talt med i tabellen for bugspytkirtel-transplantationer nedenfor).
Hjerte-transplantationer

 • Tabellen viser antallet af transplanterede hjerter.
 • 32 danskere fik transplanteret et hjerte i 2023.
Lunge-transplantationer

 • Tabellen viser antallet af patienter, der har fået transplanteret lunger.
 • 40 danskere fik lunger i 2023. Én af patienterne blev også transplanteret med et hjerte. 
Lever-transplantationer

 • Tabellen viser antallet af transplanterede levere samt levere, som er transplanteret sammen med nyrer fra afdøde donorer.
 • 63 danskere fik en lever i 2023. 
Bugspytkirtel-transplantationer

 • Tabellen viser antallet af transplanterede bugspytkirtler samt bugspytkirtler, som er transplanteret sammen med en nyre.
 • I 2023 fik 3 danskere transplanteret både en bugspytkirtel og en nyre. 
 • I Danmark begyndte vi at transplantere bugspytkirtel sammen med en nyre i 2015. Fra 2018 blev det muligt at transplantere en bugspytkirtel alene. Transplantationen hjælper meget nyresyge patienter med sukkersyge tilbage til et liv uden dialyse og insulin.

Kilder

 

 • Scandiatransplant. Tallene er offentliggjort primo januar 2024.
 • Transplantationscentrene på Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital og Odense Universitetshospital. Tallene er indhentet primo januar 2024.

Personlige historier

Læs personlige historier fra danskere, som har haft organdonation og transplantation tæt inde på livet.
Brian Hegelund
Brian Hegelund
Brian Hegelund
Levende donor
"Da jeg selv var 23, tilbød jeg min ven min ene nyre. Herefter startede en lang, frustrerende, håbefuld og positiv proces, der mundede ud i en succesfuld nyretransplantation i januar 2008."
Læs hele historien