Organmodtagere

Organtransplantation giver alvorligt syge patienter en ny chance i livet. De kan overleve og vender i større eller mindre grad tilbage til det liv, de havde, inden de blev syge. Klik på figurerne for at se antallet af patienter, som har modtaget et nyt organ.

I grafikkerne nedenfor ses det, hvor mange danskere der har modtaget et eller flere organer, og hvor mange organer, der er blevet doneret. Organerne kan være fra både danske og udenlandske donorer. 

Antal organmodtagere

 • Tabellen viser antallet af danskere, der i alt har fået transplanteret organer.
 • 338 patienter blev transplanteret i 2022 med organer fra danske eller udenlandske donorer.
 • Der blev i 2022 transplanteret 341 organer fra danske eller udenlandske donorer: 27 hjerter, 23 sæt lunger (heraf er tre patienter kun blevet transplanteret med en lunge), 46 levere, 3 nyrer sammen med bugspytkirtel og 242 nyrer hvoraf 78 var ved levende donation. 
Nyre-transplantationer

 • Tabellen viser antallet af transplanterede nyrer. Ved nyre-transplantationer kan patienten have modtaget:
  • én eller to nyrer 
  • én nyre og en lever
  • én nyre og en bugspytkirtel
  • én nyre og et hjerte.
 • 239 danskere modtog en nyre i 2022.
 • 78 af de i alt 239 nyre-transplanterede modtog nyrer fra levende donorer i 2022.
 • 3 danskere fik transplanteret både nyre og bugspytkirtel i 2022 (Disse patienter er talt med i figuren for bugspytkirtel-transplantationer nedenfor).
Hjerte-transplantationer

 • Tabellen viser antallet af transplanterede hjerter.
 • 27 danskere fik transplanteret et hjerte i 2022.
Lunge-transplantationer

 • Tabellen viser antallet af patienter, der har fået transplanteret lunger.
 • 23 danskere fik lunger i 2022.
Lever-transplantationer

 • Tabellen viser antallet af transplanterede levere samt levere, som er transplanteret sammen med nyrer fra afdøde donorer.
 • 46 danskere fik en lever i 2022. 
Bugspytkirtel-transplantationer

 • Tabellen viser antallet af transplanterede bugspytkirtler samt bugspytkirtler, som er transplanteret sammen med en nyre.
 • I 2022 fik 3 danskere transplanteret både en bugspytkirtel og en nyre. 
 • I Danmark begyndte vi at transplantere bugspytkirtel sammen med en nyre i 2015. Fra 2018 blev det muligt at transplantere en bugspytkirtel alene. Transplantationen hjælper meget nyresyge patienter med sukkersyge tilbage til et liv uden dialyse og insulin.

Kilder

 

 • Scandiatransplant, tallene er offentliggjort primo januar 2023.
 • Transplantationscentrene på Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital og Odense Univeristetshospital, tallene er indhentet primo januar 2023.
Personlige historier
Læs personlige historier fra danskere, som har haft organdonation og transplantation tæt inde på livet.
Brian Hegelund
Brian Hegelund
Brian Hegelund
Levende donor
"Da jeg selv var 23, tilbød jeg min ven min ene nyre. Herefter startede en lang, frustrerende, håbefuld og positiv proces, der mundede ud i en succesfuld nyretransplantation i januar 2008."
Læs hele historien