Unges stillingtagen

Alle, der er fyldt 15 år, kan tage stilling til organdonation og registrere deres beslutning i Organdonorregistret. Få overblik over hvor mange unge, der har registreret sig.

Unges registreringer i Organdonorregistret

0
unge
har taget stilling til organdonation.

Fordeling mellem køn

Figuren viser de registrerede 15 - 19 årige fordelt på køn. Før musen over figuren for at se antallet af registrerede.

Hvorfor har unge svært ved at tage stilling til organdonation?

Undersøgelser viser, at de primære årsager til, at få unge har registreret sig i Organdonorregistret er: 

Tag stilling
Du kan tage stilling til organdonation på tre lige juridisk gyldige måder
Organdonorregisteret:

Organdonorregisteret:

Login på sundhed.dk med dit NemId og registrér dit valg

Donorkort:

Donorkort:

På donorkort, som du selv skal bære på dig

Mundligt:

Mundligt:

Mundligt til dine pårørende.

Fortæl din familie, hvad du ønsker, så de kan følge dine ønsker.