12.05.2022

Ny rapport om formodet samtykke til organdonation

I en ny rapport analyserer Dansk Center for Organdonation publicerede internationale studier, der belyser, hvordan formodet samtykke kan påvirke holdninger og stillingtagen til organdonation.


Flere europæiske lande har indført formodet samtykke til organdonation, også kaldet aktivt fravalg. Det betyder, at organer kan udtages til transplantation fra en afdød person, medmindre vedkommende har tilkendegivet, at vedkommende ikke ønsker at donere organer.

 

I Danmark har vi informeret samtykke, hvor organer kan udtages til transplantation fra en afdød person, når donor eller pårørende har givet samtykke til donationen. Det diskuteres fra tid til anden, om formodet samtykke skal indføres i Danmark.

 

Det er til debat, om formodet samtykke kan være en vej til at skabe øget opmærksomhed på organdonation og dermed få flere til at tage stilling. Rapporten belyser dette. Mere specifikt undersøges om samtykkemodellen har betydning for, i hvor høj grad befolkninger har kendskab til organdonation, og om flere registrerer sig ved formodet samtykke.

 

Rapporten belyser også befolkningens holdning og stillingtagen til organdonation under formodet samtykke. Herunder om modellen gør det nemmere eller sværere for nogle grupper af personer at tage stilling.

 

Rapporten skal ses i sammenhæng med tidligere publiceret rapport

I 2021 udgav Dansk Center for Organdonation rapporten Formodet samtykke til organdonation, som undersøgte, hvorvidt der er evidens for, at formodet samtykke øger antallet af organer. Denne rapport er netop opdateret blandt andet med en ny litteratursøgning. Den overordnede konklusion i rapporten er fortsat, at der ikke er entydig evidens for, at formodet samtykke i sig selv øger antallet af organer til transplantation.