08.03.2023

Organdonationsområdet bliver styrket

Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort de nationale anbefalinger for donation efter cirkulatorisk død (DCD). Når DCD indføres vil flere, som ønsker det, få mulighed for at donere organer efter deres død. Samtidig får flere alvorligt syge patienter mulighed for at blive transplanteret med et nyt organ og dermed en ny chance i livet.

Lægerne kan konstatere patienter døde efter to kriterier

I Danmark har vi to dødskriterier, altså måder, som lægerne anvender, når de skal konstatere en person død. Foruden hjernedødskriteriet har vi det mere almindelige dødskriterium; at man stopper med at trække vejret, og hjertet holder op med at slå. Dette kaldes cirkulatorisk død, og det bruges ved langt de fleste dødsfald.

Med indførelsen af donation efter cirkulatorisk død, bliver der altså ikke indført et nyt dødskriterium. Det nye er, at det bliver muligt at transplantere organer som fx nyrer, lever, lunger og hjerter fra patienter, der erklæres døde efter uopretteligt ophør af åndedræt og hjertevirksomhed (cirkulatorisk død). Indtil nu har det kun være muligt for patienter, der kunne erklæres hjernedøde.

Hvilke patienter kan donere organer efter cirkulatorisk død?

De patienter, som kan få mulighed for at donere organer efter cirkulatorisk død, er patienter som er indlagt på hospitalets intensivafdeling med en svær og dødelig skade i hjernen. Det kan for eksempel være efter en stor hjerneblødning.

Lægerne gør alt, hvad de kan, for at redde patientens liv, men nogle gange er skaderne i hjernen så omfattende, at det ikke er muligt, og patienten dør. Først herefter kan organdonation blive en mulighed.

De fleste af disse patienter, kan erklæres hjernedøde, hvilket betyder, der ikke kommer blod og ilt til hjernen. De kan dermed blive organdonorer efter gældende praksis. Nogle af patienterne vil imidlertid ikke kunne erklæres hjernedøde fordi de har en smule blod, der løber op til hjernen. I dag dør disse patienter uden mulighed for at kunne donere organer. Med de nye anbefalinger for donation efter cirkulatorisk død, vil de fremover få mulighed for at donere organer efter deres død. 

Hospitalerne forbereder sig på at implementere DCD

DCD skal indledningsvist implementeres på Rigshospitalet og universitetshospitalerne i Odense, Aarhus og Aalborg, som alle har solid erfaring med organdonation og transplantation.

Forberedelserne til at implementere DCD i praksis er i gang på hospitalerne. Flere læger og sygeplejersker har eksempelvis overværet undervisningsforløb i Sverige, som har praktiseret DCD i en årrække.

 

Flere organer til patienter på venteliste

I Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger anslås det, er der vil være 35 yderligere afdøde donorer årligt, når DCD er fuldt ud implementeret. Der vil altså blive flere organer til transplantation, og det kommer de mange patienter, som venter på et nyt organ til gode. Internationale erfaringer viser, at resultaterne og kvaliteten af organer, som er transplanteret fra cirkulatorisk døde er på højde med organer, der er doneret fra hjernedøde donorer.

 

Særligt er der positive erfaringer med at transplantere nyrer og lunger fra patienter, der er erklæret cirkulatorisk døde. I Danmark er der langt flest patienter på venteliste til en ny nyre, og disse patienter vil derfor få særlig glæde af, at muligheden for donation efter cirkulatorisk død indføres.

Vil du vide mere?

Læs Sundhedsstyrelsens nyhed: 'Nye anbefalinger skal styrke organdonationsområdet' (de nationale anbefalinger for donation efter cirkulatorisk død findes også på denne side)

Læs Dansk Center for Organdonations spørgsmål og svar (FAQ) om donation efter cirkulatorisk død.