Registrér dig

Om organdonation

Rammer for organdonation i Danmark

Organdonation foregår på hospitalet

Organdonation kan kun finde sted på en intensivafdeling på hospitalet,  og organdonation bliver kun aktuelt, hvis man dør af en stor skade i hjernen. Kun få hundrede danskere dør hvert år på en måde, hvor organdonation bliver en mulighed.

Siden 1960’erne har det været muligt at transplantere en nyre fra afdøde i Danmark. Efter indførelsen af hjernedødskriteriet i 1990 blev det muligt i Danmark også at transplantere hjerte, lever og lunger fra afdøde. Det er som levende også muligt at donere én nyre til en nyresyg person.

Organdonation og transplantation af organer er reguleret ved love og bekendtgørelser, som du kan læse mere om her. 

Den nationale organisering af organdonation

Videnscentret Dansk Center for Organdonation samarbejder med landets hospitaler om at sikre, at de patienter, der er mulige donorer, bliver identificeret og får muligheden for at donere. Centret uddanner sundhedspersonalet på de relevante afdelinger og arbejder målrettet med at afklare organisatoriske arbejdsgange og lignende, som kan være en hindring for, at organdonation bliver gennemført.

Ved alle donationsforløb i Danmark deltager en specialuddannet sygeplejerske fra et af landets Universitetshospitaler. Sygeplejerskerne er en del af et nationalt korps, som rykker ud i den enkelte afdeling, når der er en mulig donor. Her giver sygeplejersken faglig støtte med sine særlige kompetencer og erfaring på området.

Her kan du læse meget mere om, hvilket sundhedspersonale, der er involveret i forløbet fra donor til modtager af organet.

Internationalt samarbejde

Danmark deltager i et internationalt samarbejde om organdonation med de andre nordiske lande gennem Scandiatransplant. Samarbejdet gør det muligt at udveksle organer, hvis en patient har et særligt akut behov, eller hvis der er organer, som ikke har en umiddelbar modtager i samme land.

 

Danskernes holdning

Danskerne er meget positive

I Danmark har organdonation en stor opbakning i befolkningen – den seneste undersøgelse viser, at 87% af befolkningen er positive overfor organdonation. I forhold til de øvrige lande i Europa er danskerne blandt de mest positive overfor organdonation. Vi har dog ikke ligeså høje donations-rater, det vil sige antal donationer per millioner indbyggere, som vores nordiske nabolande.

Derfor arbejder vi i Danmark hårdt på både at oplyse og opfordre befolkningen til at tage stilling. Vi uddanner også sundheds-personalet til at tale med de pårørende om organdonation.

To tredejdel af danskerne har aktivt tilkendegivet deres holdning

Undersøgelser viser, at to ud af tre danskere, svarende til 65%, aktivt har tilkendegivet deres holdning ved enten at registrere sig i Donorregistret, fortælle deres pårørende om deres holdning eller ved at udfylde et donorkort. Det er tre lige juridisk gyldige måder at tilkendegive sin holdning på.

Det betyder også, at en tredjedel af danskerne ikke aktivt har taget stilling. Her angiver størstedelen, at det er fordi de er i tvivl, om de vil være organdonor. Den næststørste årsag er, at man ikke lige har fået sig taget sammen.

Informeret samtykke

I Danmark anvender vi informeret samtykke til organdonation. Det betyder, at du selv eller din familie skal give tilladelse til organdonation.

Du kan selv tilkendegive din holdning ved enten at registrere dit valg i Donorregistret, fortælle din familie om din holdning eller udfylde et donorkort, som du bærer på dig.

Hvis organdonation bliver en mulighed for dig, og du ikke har taget stilling, er det din familie, som skal tage beslutningen for dig. Det er en svær beslutning at overlade til sin familie, som er i sorg.

Hvis du registrer dit valg omkring organdonation i Donorregistret, og samtidig fortæller din familie om din beslutning, har du gjort alt for at sikre dig, at din familie og sundhedspersonalet kan følge dine ønsker, hvis organdonation bliver en mulighed, når du dør.