Registrér dig

Fra du er 15 år kan du registrere dit valg om organdonation i Organdonorregistret.

I registret kan du overordnet vælge, at:

  • sige ja, og give fuld tilladelse til at donere alle dine organer
  • sige ja, og give begrænset tilladelse til at donere de organer, du har sat kryds ved
  • sige ved ikke, og overlade beslutningen til dine pårørende
  • sige nej, og nedlægge forbud mod organdonation

Hvis du vil sige ja til at donere

Hvis du vil sige ja til at donere dine organer til transplantation, skal du vælge om du vil give fuld eller begrænset tilladelse til at donere dine organer.

Fuld tilladelse betyder, at alle dine organer må bruges til transplantation

Begrænset tilladelse betyder, at kun de organer, du har sat kryds ved, må bruges til transplantation.

Når du har valgt, skal du krydse af, om du giver tilladelse til transplantation og forskning eller udelukkende til transplantation.

Hvis jeg giver tilladelse til transplantation og forskning: Hvad indebærer det?

Du giver her tilladelse til, at der som en del af organdonationen kan laves undersøgelser, som skal bidrage til forskning.

Det vil udelukkende være undersøgelser, som skal gavne transplantationen af organer nu og i fremtiden, sådan at flere mennesker får mulighed for at leve videre med et nyt organ.

Organerne skal stadig transplanteres til en på venteliste
Forskningen skal forbedre transplantationer for modtagerne
Afsked, begravelse og bisættelse
Ikke det samme som at donere hele sin krop til videnskab

Pårørendes accept

Hvis du ønsker, at din familie skal have det sidste ord, har du mulighed for at vælge det i din registrering. I så fald skal du også sætte kryds i ”pårørendes accept”.