Registrér dig

Lovgivningen

Organdonation og transplantation af organer er reguleret ved love og bekendtgørelser.
Man må fjerne organer fra hjernedøde, når der er givet et utvetydigt tilsagn fra den døde eller de pårørende. Hvis ingen har givet tilladelse, eller de pårørende trækker deres tilsagn tilbage, må organer ikke fjernes.

Det er forbudt at handle med organer. Dette gælder både salg og køb af organer.

Læs mere i love og bekendtgørelser