Registrér dig

Kan jeg altid donere mine organer?

Du skal være hjernedød og tilkoblet en respirator på hospitalet, der trækker  vejret for dig, for at kunne donere organer. Derudover skal dine organer kunne bruges – organerne skal være raske og der skal være match på ventelisterne.

Organdonation kan i Danmark kun foregå, hvis..

  • din hjerne dør
  • du er lagt i respirator og får stillet diagnosen hjernedød
  • du eller din familie har sagt ja til organdonation

Sygdom og alder er ingen hindring

Hvis du hjernedør og der er givet samtykke til organdonation, skal en læge vurdere om dine organer kan bruges til transplantation. Lægerne er gode til at optimere organer i dag, så alder, mange sygdomme og livsstil er ikke en hindring for at være organdonor.

Hvilke organer kan jeg donere?

Du kan donere dine vitale organer: hjerte, lever, lunger, nyrer og bugspytkirtel efter din død. Du kan også donere væv: hornhinder og knogler. Det er ikke længere praksis at transplantere hud fra afdøde, selvom det fremgår af donorfolderen. I dag anvender lægerne andet biologisk materiale i stedet for hud. Som levende kan du donere en nyre og i yderst sjældne tilfælde en del af leveren til en nær slægtning (fra voksen til barn).

Hvem er den typiske organdonor?

Den afdøde donor

  • De fleste donorer er døde af en hjerneblødning. Iltmangel til hjernen som følge af for eksempel hjertestop og skader i hjernen efter ulykker er de næst hyppigste årsager til, at patienter hjernedør, og organdonation bliver en mulighed.
  • Størstedelen af de afdøde donorer er over 60 år.

Den levende donor

Raske mennesker kan donere en nyre, mens de lever. Nyretransplantation fra levende donorer bliver mere og mere almindelig. Risikoen ved at donere en nyre er yderst minimal, og langtidsprognosen for modtageren er bedre end efter nyretransplantationen fra afdøde donorer.

Tidligere var praksis at donor og modtager skulle have et nært forhold til hinanden – I dag er den grænse flyttet så omgangskredsen også kan donere, ligesom det i dag også er muligt at donere en nyre anonymt.

Læs mere i pjecen Min nyre kan blive din fra Nyreforeningen.

Anonym nyredonation

Hvis du ønsker at høre nærmere om muligheden for at donere en nyre anonymt, kan du læse mere på Dansk Center for Anonym Levende Nyredonations hjemmeside. 

 

Hvordan bliver jeg organdonor?

Du kan tage stilling til organdonation på tre forskellige måder. Alle er lige juridisk gyldige.

  • I Donorregistret
  • På donorkort, som du selv skal bære på dig
  • Mundtligt til dine pårørende

Vi opfordrer dig til at registre din holdning i Donorregistret  og samtidig fortælle om din holdning til din familie, så din familie og lægen kender til din holdning, hvis det bliver aktuelt med organdonation.