Registrér dig

Transplanterede i Danmark

Se tallene for det enkelte organ ved at holde musen over søjlerne i tabellen eller ved at klikke på de enkelte organer under tabellen.

Mere fakta

 • 374 patienter blev transplanteret med ét eller flere organer i 2017.
 • 92 af de i alt 257 nyretransplantationer, der blev foretaget i 2017, var med nyrer fra en levende donor.
 • Ni nyretransplanterede fik samtidig transplanteret en bugspytkirtel i 2017.
 • Vi begyndte i Danmark at transplantere nyre-bugspytkirtel i 2015. En transplantation, der hjælper meget nyresyge med sukkersyge tilbage til et liv uden dialyse og insulin.
 • En lever fra en voksen kan lever-kirurgen dele i to, hvor den mindste del ofte går til et barn, mens den anden del kan gå til en voksen.

Antal afdøde organdonorer

Om tallene

 • Grafen viser det antal donorer, hvorfra mindst ét organ er transplanteret.
 • Der blev i 2017 i gennemsnit transplanteret 3-4 organer pr. donor.
 • Danmark deltager i et internationalt samarbejde om organdonation med de andre nordiske lande gennem Scandiatransplant. Det betyder, at organer fra en dansk donor kan sendes til et af de andre nordiske lande, og omvendt, hvis en patient har et særligt akut behov eller hvis der er organer, som ikke har en umiddelbar modtager i samme land.

Alder på donorer

Tabellen viser andelen af donorer i de forskellige aldersgrupper.

Om tallene

 • I 2017 var den ældste donor 84 år. Sammen med to andre over 80 år gav de fem nyrer og en lever videre.
 • 29 % af donorerne var over 70 år.
 • Grafen viser alderen på de 103 donorer, hvor donoroperationen blev påbegyndt  i 2017. I seks tilfælde viste det sig, at organerne ikke at kunne anvendes til transplantation. Derfor var der samlet 97 donorer, hvorfra mindst ét organ blev transplanteret.

Kilder

 • Scandiatransplant, tallene er offentliggjort primo januar 2018.
 • Transplantationscentrene på Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital og Odense Univeristetshospital, tallene er indhentet primo januar 2018.