Registrér dig

Dansk Center for Organdonation bearbejder og offentliggør her på siden tal på organdonations- og transplantationsområdet.

Kilder

  • Scandiatransplant
  • Transplantationscentrene på Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital og Odense Univeristetshospital
  • Organdonorregistret, Sundhedsdatastyrelsen