Pjece til pårørende

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Dansk Center for Organdonation udarbejdet en pjece til pårørende om hjernedød og organdonation. Pjecen bygger på erfaringer fra andre pårørende og viden fra sundhedsfaglige eksperter på området.

I pjecen kan du bl.a læse om:

  • Hvad er hjernedød?
  • Mulighed for organdonation
  • Afskeden
  • Når du kommer hjem 

 

Klik for at læse pjecen

Ved donation efter cirkulatorisk død

Derudover har Dansk Center for Organdonation skrevet en pjece til pårørende til organdonorer efter cirkulatorisk død.

 

Se pjecen ved donation efter cirkulatorisk død

Billede af folder