Pjece til pårørende

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Dansk Center for Organdonation udarbejdet en pjece til pårørende om hjernedød og organdonation. Pjecen bygger på erfaringer fra andre pårørende og viden fra sundhedsfaglige eksperter på området.

I pjecen kan du bl.a læse om:

  • Hvad er hjernedød?
  • Mulighed for organdonation
  • Afskeden
  • Når du kommer hjem 

 

Klik for at læse pjecen